Bezoek delegatie aan stedenbandstad Medias


16-08-2017 JOURE – Dit jaar viert onze stedenbandstad Medias hun 750-jarige bestaan. Het gemeentebestuur van Medias nodigde partners uit Nederland, Polen en Hongarije uit. Daarom bezocht een delegatie (college en raadsleden) van De Fryske Marren de stad Medias in Roemenië. Ter gelegenheid van het jubileum overhandigde de burgemeester een handgemaakte klok (van Jacob ten Hoeve Designuurwerken) aan het gemeentebestuur van Medias.

Ontstaan van de stedenband
De stedenband bestaat inmiddels 20 jaar en wordt gekenmerkt door veel inzet van onze gemeente op het gebied van kennisoverdracht, het opzetten van een vuilnisophaaldienst en het leveren van twee vuilniswagens aan Medias. In de afgelopen jaren hebben vele uitwisselingen plaatsgevonden, zowel bestuurlijk als maatschappelijk/verenigingsleven.

20-jarige stedenband
Het draagvlak voor de stedenband met Medias is ontstaan uit activiteiten die de toenmalige stichting Skarsterlân-Roemenië daar heeft opgezet. In 1996 is er officieel door de beide gemeenten besloten om een stedenband tussen Joure en Medias aan te gaan. Vorig jaar vierde De Fryske Marren dan ook de 20-jarige stedenband met Medias in Joure. Hierbij bracht een delegatie uit Medias een bezoek aan Joure.

Toenmalige stichting Skasterlân-Roemenië
Naast het zenden van hulpgoederen in de eerste jaren, heeft de stichting Skarsterlân-Roemenië  vele initiatieven ontwikkeld voor uitwisselingen en stages. Er zijn binnen en buiten de samenleving veel instanties die hier aan meegewerkt hebben of nog meewerken. Op die manier zijn inmiddels vele contacten ontstaan tussen inwoners van beide gemeenten. De contacten over en weer kenmerken zich ook door de vele uitwisselingen die er in het verleden plaatsvonden en nog zullen plaatsvinden.

Op de foto van links naar rechts: Loco-burgemeester Christina Thellmann, burgemeester Fred Veenstra en burgemeester Gheorge Roman.