Bevoegdheden banken aan banden gelegd


29-03-2018 JOURE – Banken die variabele leningen aan bedrijven verstrekken doenAC dit meestal op basis van een Euriborrente, vermeerderd met een opslag. In contracten en algemene voorwaarden bedingen banken dat hen het recht toekomt die opslag naar eigen inzicht te verhogen. De bank maakt geregeld gebruik van deze bevoegdheid. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een uitspraak van 14 maart deze bevoegdheid van banken aan banden gelegd. De bank moet in deze zaak de opslagverhogingen terugbetalen aan de ondernemer.

Door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten werd namens de cliënt betoogd dat de overeengekomen eenzijdige bevoegdheid van de Rabobank de opslagen te verhogen in strijd is met de Algemene Bankvoorwaarden. Daarin staat de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht dienen te nemen en naar beste vermogen rekening moet houden met de belangen van de cliënt. Deze primaire stelling werd door de rechtbank verworpen, maar de rechter vindt wel dat de bevoegdheid van de bank tot verhoging van opslagen alleen kan worden toegepast met inachtneming van de bepaling uit de Algemene Bankvoorwaarden.

De rechter stelt dat de bank tenminste informatie moet inwinnen over de financiële toestand van de cliënt of zijn onderneming. Ook moet de bank gegevens uit regelgeving voor banken of uit bancair beleid verzamelen. Er moet klantspecifiek worden beoordeeld welk opslagpercentage voor de betreffende klant aan de orde is en de uitkomst van dit onderzoek door de bank moet voorzien van een inzichtelijke motivering met de klant worden besproken, of in ieder geval schriftelijk kenbaar gemaakt. Enkel het doen van de mededeling dat opslagen worden verhoogd en dat de bank daar de contractuele bevoegdheid voor heeft is niet toegestaan. Opslagverhogingen die werden opgelegd aan een heel bedrijfssegment zoals de intensieve veehouderij zijn ook niet mogelijk.

De rechtbank oordeelt in deze zaak van de cliënt van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten dat door de Rabobank doorgevoerde opslagen ten onrechte zijn doorgevoerd. De bank moet hetgeen op basis van deze ten onrechte doorgevoerde opslagverhogingen door de klant is voldaan terugbetalen.