Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

20-03-2019 JOURE – In de pleidooien om te zorgen voor het landschap wordt vaak te weinig waarde gehecht aan de kennis en ervaring van de burgers die in dat landschap wonen, werken en recreëren. Juist die lokale kennis over belevenissen, herinneringen en verwachtingen is nodig voor ontwerpers, initiatiefnemers en overheden om samen te zorgen voor een waardevolle ontwikkeling van het landschap. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw zullen het landschap ingrijpend veranderen, het landschap waar mensen aan gehecht zijn, waar ze hun identiteit aan ontlenen en waar zij zich thuis voelen. Het realiseren van de duurzaamheidsopgaven lukt alleen als dat gebeurt in een intensieve maatschappelijke dialoog waarin de verbetering van de kwaliteit van het landschap centraal staat, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Mensen zijn niet per se behoudend, mensen begrijpen de noodzaak van verandering. Mits bestuurders hun wensen en waarden respecteren en betrekken bij de invulling van de duurzaamheidsopgaven waar Nederland voor staat.