Bestuurlijke fusie Groen Links


23-04-2017 JOURE – De lokale afdeling van GroenLinks in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân gaan voortaan bestuurlijk door het leven als GroenLinks Regio Zuidwest Fryslân. De besturen van deze afdelingen zagen een kans in het feit dat je op bestuurlijk niveau effectiever kunt samenwerken.

Op een druk bezochte algemene ledenvergadering in Joure is dit voorstel van de beide besturen door de leden goedgekeurd. Daarnaast is er een zevenkoppig bestuur benoemd met Corrie Dam uit Sneek als voorzitter. Zij was eerder al voorzitter van GroenLinks Súdwest-Fryslân. De fractievoorzitters, Angeline Kerver (SWF) en Matthijs Sikkes (DFM), zijn erg enthousiast over de bestuurlijke fusie. Een sterke afdeling is het begin van twee sterke fracties!

De nieuwe afdeling gaat zich eerst richten op de verkiezingen in Súdwest-Fryslân. Vanwege de herindeling zijn daar al op 22 november 2017 verkiezingen. De leden en de fracties zullen elkaar hierbij ondersteunen. Op een later moment in maart 2018 zal dit omgekeerd het geval zijn.

Op deze eerste ALV van de nieuwe, grootste afdeling van GroenLinks in Friesland werd een presentatie gegeven door het Wetterskip (Auke Woude, Water Natuurlijk) en door Johannes Lankester (Netwerk Duurzame Dorpen).

Geïnteresseerden voor een plek op de kandidatenlijst kunnen zich melden bij het bestuur van GroenLinks Regio Zuidwest Fryslân.