Besprekingen bestuursakkoord Provincie coalitie vrijwel afgerond

08-06-2019 JOURE – CDA, PvdA, VVD en FNP hebben overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord voor de komende vier jaar. De inhoudelijke besprekingen onder leiding van formateur Evelien Blaauw zijn vrijdagmiddag nagenoeg afgerond. De komende week gebruiken de partijen om de laatste punten en de teksten voor het bestuursakkoord af te ronden, zodat Provinciale Staten hier binnenkort over kunnen spreken.

De formatie startte eind april met de verwachting dat deze tot eind juni zou duren. Die planning wordt gehaald. In de afgelopen zes weken zijn de onderhandelaars zestien keer bijeen geweest aan de hoofdtafel. De vijf thematafels met Statenleden en ambtenaren kwamen in mei tientallen keren bijeen.

De onderhandelaars hebben ook met fracties gesproken die geen deel uitmaken van de beoogde coalitie en daar inhoudelijke punten opgehaald. Van organisaties kwamen bijna honderd brieven met suggesties voor het akkoord. Er is met een aantal gasten van buiten gesproken.

Anders dan vier jaar geleden, is het bestuursakkoord op hoofdlijnen al financieel vertaald voor de komende vier jaar. Hierdoor is een uitvoeringsagenda niet meer nodig.