Beslissing omkromte door fout uitgesteld

30-11-2019 JOURE – Het College van B&W is wederom in verlegenheid gebracht afgelopen week. De langslepende kwestie rondom de omkromte te Joure loopt weer vertraging op. De bewoners hadden individueel geïnformeerd moeten worden, in plaats van de informatie ter inzage te leggen.

De verwachting is dat het onderwerp pas in januari 2020 weer op de agenda zal kunnen verschijnen.