Beslis over de leefomgeving in de Omgevingsvisie


16-09-2017 JOURE – Dit najaar organiseren we opnieuw drie bijeenkomsten rondom de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie omschrijft de gemeente samen met u wat iedereen belangrijk vindt aan de leefomgeving en leefbaarheid in de gemeente. Voor de zomer verzamelden de gemeente duizenden geeltjes, tientallen verhalen en honderden enquêtes met input. De dilemma’s en tegenstellingen die de gemeente  daarbij tegenkomen bespreekt ze graag met u dit najaar.

Drie themabijeenkomsten
De gemeente doet dat onder andere op drie bijeenkomsten in oktober. Wilt u daar bij zijn? Noteer dan alvast de volgende data in uw agenda.

Thema: Grote kernen
Maandag 16 oktober
Jongerencentrum Het PAC, Lemmer
Aanmelden kan via deze link

Thema: Buitengebied
Donderdag 19 oktober
De Treemter, Balk
Aanmelden kan via deze link

Thema: Overige kernen
Maandag 30 oktober
’t Haske, Joure
Aanmelden kan via deze link

Wat is de Omgevingsvisie?
In de Omgevingsvisie omschrijven de gemeente samen met u wat we belangrijk vinden aan de leefomgeving en leefbaarheid in de gemeente. De Omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Elke gemeente moet daarom aan de slag met een Omgevingsvisie. Daarnaast worden er ook provinciale en een landelijke Omgevingsvisie opgesteld. De Omgevingsvisie De Fryske Marren willen we samen haar inwoners oppstellen.