Belastingverhoging voor winkeliers in Joure


30-11-2017 JOURE – De winkeliers vereniging in Joure hebben al langer te kampen met teruglopende inkomsten. Vanuit de WIH is er een voorstel waarbij iedere winkelier in Joure verplicht wordt om een bijdrage te leveren aan de winkeliers vereniging WIH. Dit voorstel werd gister door de gemeenteraad toegekend. Winkeliers die de winkel pachten zullen middels de WOZ aanslag hun bijdrage voldoen.

Niet iedereen is heel erg blij met de regeling. Supermarkten worden nu verplicht een bijdrage te leveren aan de winkeliersvereniging. Maar horeca gelegenheden die niet eerder lid waren zullen hier nu financieel extra voor worden aangeslagen. Principieel heeft de VVD aangegeven moeite te hebben met een verplicht lidmaatschap. Ook de ChristenUnie was duidelijk niet voor een bemoeienis vanuit de overheid. De PVDA sloot zich aan bij de argumenten van de VVD en ChristenUnie. Er is immers een reden waarom een winkelier niet lid wil worden of geworden is. Ook wordt er niet gekeken naar de daadkracht van de ondernemers.

De NCPN is bang voor mogelijke tijdrovende beroepsprocedures ten aanzien van de verplichting. De vraag werd gesteld of  door de verhoging van de belasting in het algemeen belang is van de inwoner of de ondernemers. Daarnaast zou er moeten worden onderzocht of de financiële tekorten op andere manieren kunnen worden gevonden. CDA, VVD, FNP, D66 en GroenLinks waren uiteindelijk voor de nieuwe belasting regeling en daarmee werd het voorstel dan ook door de raad goedgekeurd. Op het moment een er een initiatief ontstaat bij andere dorpskernen binnen De Fryske Marren staat de raad dus open voor een dergelijk initiatief.

De extra belasting van het winkelgebied in Joure geldt voor alle winkeliers aan het Douwe Egbertsplein, de Midstraat, De Merk, Torenstraat, Appelhof, Roggemolenstraat en Sinnebuorren. Het besluit wordt pas definitief als de draagvlakmeting onder de ondernemers en winkeliers positief uitvalt.