Belang van een veiligheidsgordel op trekkers onder de aandacht

29-11-2019 JOURE – Stigas is samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een campagne gestart om het dragen van de gordel op de trekker te promoten. Alleen al in 2018 waren er 4 dodelijke ongelukken, die door een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. Er is een flyer gemaakt en op de website worden veelgestelde vragen over de gordel beantwoord.

Werkgevers wordt geadviseerd bij een lokale dealer een gordel aan te schaffen. Daarnaast worden ze erop gewezen dat de Inspectie SZW een boete kan opleggen als blijkt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om letsel bij een ongeluk te voorkomen. Een gordel is zo’n maatregel.