Bekendmakingen week 9 (2019)

02-03-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

1/3/2019Opheffing van het adres in Nederland van: S. de Boer

27/2/2019Sint Nicolaasga, Huisterheide 1: aanvraag vergunning functiewijziging en verbouwing koetshuis ter inzage (OV 20170507/3221609)

27/2/2019Lemmer, Langestreek 69: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190083/4221207)

27/2/2019Lemmer, Fokelinus van der Walstr 21: aanvraag vergunning verhogen nokhoogte woning (OV 20190084/4225051)

27/2/2019Lemmer, Van Enden 2: aanvraag vergunning aanbrengen/vernieuwen walbeschoeiing en plaatsen schutting (OV 20190085/4220363)

27/2/2019Verordening tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang De Fryske Marren

27/2/2019Balk, Dubbelstraat 1 0001 t/m 0018: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20180133/3540431)

27/2/2019Sint Nicolaasga, Huisterheide 1: aanvraag vergunning functiewijziging en verbouwing koetshuis ter inzage (OV 20170507/3221609)

27/2/2019Lemmer, tussen Sluisweg en Fregat: verleende vergunning aanleg fietspad (OV 20190052/4189453)

27/2/2019Lemmer, Schulpen 9: verleende vergunning vervangen luifel (OV 20190055/4193351)

27/2/2019Balk, Herman Gorterstraat 30-44 en Harmen Gabesstrjitte 21-35: verleende vergunning renovatie woningen (OV 20190047/4185821)

27/2/2019Langweer, Buorren 40: verleende vergunning wijzigen woning (OV 20190030/4156643)

27/2/2019Balk, Dubbelstraat 1: verleende vergunning renovatiesloopwerk (OV 20190025/4151011)

27/2/2019Balk, Bauke Boersmastrjitte 14 en 24-26: verleende vergunning dakkapellen (OV 20190028/4156213)

27/2/2019Broek, ter hoogte van It Súd 7: geweigerde vergunning baggerdepot (OV 20180518/4040319)

27/2/2019Joure, De Merk 5 001 t/m 0017: verleende vergunning nieuwbouw zorgcomplex (OV 20180496/4012245)

27/2/2019Joure, Woudfennen 14: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180468/3985611)

27/2/2019Joure, Roggemolenstraat 2: aanvraag vergunning intern wijzigen winkel en aanbrengen reclame (OV 20190075/4219769)

27/2/2019Sintjohannesga, Ringfeart 25: aanvraag vergunning plaatsen garage, (OV 20190078/4220697)

27/2/2019Oudemirdum, Gaestwei 30: aanvraag vergunning uitbreiden bijgebouw (OV 20190080/4219585)

27/2/2019Lemmer, Zijlroede tegenover Tjeukemeerstraat 17, Oudehaske: Reidkraach nabij nr. 7: aanvraag vergunning plaatsen van damwanden (OV 20190081/4223453)

27/2/2019Oudehaske, Wibrandus van Haschastr 5: aanvraag vergunning plaatsen tuinhuis/overkapping en schutting (OV 20190082/4222755)

27/2/2019Doniaga, Wielwei 3: aanvraag vergunning uitbreiden loods (OV 20190086/4226013)

27/2/2019Broek, Swettepoelsterdyk 3: aanvraag vergunning uitbreiden veestapel (OV 20190087/4158729)

27/2/2019Joure, Roggemolenstraat 2-6: aanvraag vergunning plaatsen scheidingswand (OV 20190088/4230993)

27/2/2019Nijehaske, nabij Ketting 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, vervangen gemaal (MB 20190026)

27/2/2019Sint Nicolaasga, C. Faberleane 3: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 16 maart 2019 (DO 20190002)

25/2/2019Registratie kiezers in gemeente De Fryske Marren die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie