Bekendmakingen week 8 (2022)

25-02-2022 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

24-02-2022 – Sondel, Jacobus Boomsmastraat 64: verleende vergunning realiseren van een uitbreiding aan de ligboxenstal en het plaatsen van een emissiearme vloer (OV 20210532)

24-02-2022 – Jousterweg 206 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220013)

23-02-2022 – Kerkstraat 33 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning het realiseren van één inpandige woning (OV 20210634/)

23-02-2022 – Binnendyk 83 te Rottum: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210830/)

23-02-2022 – Gaestdyk te Tjerkgaast Kadastrale aanduiding: LWR02/K/1223: aanvraag vergunning het dempen van de bestaand sloot en het graven van een nieuwe sloot (OV 20220104)

23-02-2022 – Raadhuisstraat 24 te Balk: aanvraag vergunning aanpassen van de huidige kleuren en herstellen van de vloer (OV 20220110)

23-02-2022 – Seel 10 te Terherne: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210678/)

23-02-2022 – Keamerlânswei 1 A te Harich: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220014)

23-02-2022 – Ageommeleane 14 te Bakhuizen: verleende vergunning verbouwen van de school tot IKC (OV 20210859/)

23-02-2022 – Schulpen 4 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de winkelruimte (OV 20220116)

23-02-2022 – Meer van Eysinga 11 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbouwen van de recreatiewoning (OV 20220042/)

23-02-2022 – Middenweg 119 te Bantega: aanvraag vergunning uitbreiden van de bestaande woning (OV 20220115)

23-02-2022 – Marconiweg 10 A te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4633): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20210682)

23-02-2022 – Koevordermeerstraat 18 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20220117)

23-02-2022 – Buren 19 te Oosterzee: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van enkele aanpassingen aan het exterieur en interieur. Isolerende maat

23-02-2022 – Agenda raadsvergadering