Bekendmakingen week 7 (2022)

18-02-2022 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

17-02-2022 – Onherroepelijk kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2022 De Fryske Marren

17-02-2022 – Lyklamawei 6 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220009)

17-02-2022 – Sinnebuorren 28 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220010)

17-02-2022 – Ossekamp te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/456): ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220011)

17-02-2022 – Oudemirdum, de Bûterkamp 1: verleende vergunning plaatsen van een mestsilo (legalisatie) OV 20190181/4353961

17-02-2022 – Leise Leane 12 te Rijs: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220012)

17-02-2022 – Grondstof Beleidsplan 2022-2025

17-02-2022 – Haulsterweg 59 te Haskerhorne: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20220080)

17-02-2022 – Bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 19

16-02-2022 – Meenscharweg 37 te Vegelinsoord: verleende vergunning verlengen van de bestaande stal (OV 20210835/)

16-02-2022 – Utbuorren 50 te Terherne: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren de verleende vergunning (OV 20220077)

16-02-2022 – De Warren 1 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een berging (OV 20220079)

16-02-2022 – Baanweg 96 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van dakramen (OV 20220098)

16-02-2022 – De Wieken 1 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220099)

16-02-2022 – Lege Leane 29 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20220086)

16-02-2022 – Tolhûswei 12 a te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een bijgebouw naast Penningamolen (OV 20210826)

16-02-2022 – Rijksweg A7 te Oudehaske (Kadastrale aanduiding: NEK00/L/2399): aanvraag vergunning aanbrengen van geleiderail langs de Rijksweg A7 (OV 20220078)

16-02-2022 – Oasingaleane 33 te Langweer: verleende vergunning verlengen van de kap woning (groepsaccommodatie) (OV 20210819/)

16-02-2022 – Röntgenweg 10 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/410): verleende vergunning realiseren van een nieuw bedrijfspand (OV 20210844/)

16-02-2022 – It Kromme Far 53 te Joure: aanvraag vergunning oprichten van een nieuwbouw woning (OV 20220091)

16-02-2022- Hollandiastraat 35 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20220085)

16-02-2022 – Scharrewiel 2 te Joure: aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfshal met opslagterrein (OV 20220095)

16-02-2022 – Kade de nummers 5D t/m 5H en 7A t/m 7G te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van 12 woningen (OV 20210817/)

16-02-2022 – Lange Hoek te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/97): verleende vergunning vernieuwen van het strand en vernieuwen trailerhelling (OV 20210802/

16-02-2022 – Wâldwei 20 te Elahuizen: aanvraag vergunning realiseren van een veetunnel (OV 20220103)

16-02-2022 – Bovenkruier 22 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): verleende vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20210857/)

16-02-2022 – Harichsterdyk 11 te Harich: verleende vergunning verbouwen/ uitbreiden van de woning (OV 20220011/)

16-02-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jeen Hornstraweg 18

16-02-2022 – Stevenshoek 23 te Langweer: verleende vergunning realiseren van 17 appartementen en een horecafunctie (OV 20210043/)

16-02-2022 – Tsjerkewei 28 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een vluchttrap aan de achterzijde van de woning (OV 20220084)

16-02-2022 – Otterweg 14 te Bantega: aanvraag vergunning uitbreiden van de ligboxenstal (OV 20220100)

16-02-2022 – Keamerlânswei 1 A te Harich: aanvraag vergunning realiseren van een mestsilo (OV 20220101)

16-02-2022 – Subsidieregister Gemeente De Fryske Marren 2021

16-02-2022 – De Rijlst 33 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning met een dakopbouw (OV 20220090)

16-02-2022 – Scharrewiel 2 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfshal met opslagterrein (OV 20210603)

16-02-2022 – Nieuwburen 32 te Lemmer: aanvraag vergunning herstellen van de fundering (OV 20220088)

16-02-2022 – Roggemole 51 en 53 te Lemmer: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning (OV 20220076)

16-02-2022 – Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20220096)

16-02-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied Noord – 2017, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

15-02-2022 – Tweede ontwerp Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren

15-02-2022 – Beleidsregels Krediethypotheek De Fryske Marren

15-02-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 16 februari 2022