Bekendmakingen week 7 (2020)

15-02-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

14/02/2020Nieuwe straatnaam te Terherne

14/02/2020Benoeming lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren

12/02/2020Ontwerpbestemmingsplan Oosterzee – Buren 35

12/02/2020Nieuwe straatnamen te Sint Nicolaasga

12/02/2020Aldewei 23 te Oudega: aanvraag vergunning bouwen van een garage (OV 20200063/4934983)

12/02/2020Komelkersstrjitte 8 te Terherne: verleende vergunning uitbreiden van de berging (OV 20190617/1940196028)

12/02/2020Spanjaardsdijk 12 te Sloten: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20190481/4728457)

12/02/2020Ontwerpbestemmingsplan Oosterzee – Buren 35

12/02/2020Buorren 5 te Terkaple: aanvraag vergunning veranderen boerderij en realiseren van een schiphuis (OV 20200052/4912889)

12/02/2020Menno van Coehoornweg 26 te Wijckel: aanvraag vergunning realiseren van een studio (OV 20200056/4929295)

12/02/2020Breedstraat 164 te Sloten: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20190438/4676923)

12/02/2020Sint Odulphusstraat 67 te Bakhuizen: aanvraag vergunning herstellen van het voegwerk (OV 20200050/4923875)

12/02/2020Hoofdweg 6 te Echten: aanvraag vergunning wijzigen bestemming (OV 20200058/4675967)

12/02/2020Roefke 13 te Joure: aanvraag vergunning vervangen garagedeur door een pui (OV 20200064/4928151)

12/02/2020Harichsterdyk 76 te Harich: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20200067/4936449)

12/02/2020Van Swinderenstraat 19 te Balk: verleende vergunning slopen interne onderdelen van de woning (OV 20200026/1940198700)

12/02/2020Oude Balksterweg 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren camperterrein met beheerders-/toiletgebouw (OV 20200065/4935651)

12/02/2020Wiepke Hofstraat 2 te Lemmer: intrekken van de bestaande Drank en Horecawetvergunning (DH 20200002/1940199499)

12/02/2020Rijksweg 2 te Haskerhorne: aanvraag vergunning realiseren overkapping voor een snellaadstation (OV 20200054/4928617)

12/02/2020Jentjemeer 2 te Joure: aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfspand (OV 20200051/4923483)

12/02/2020Liemerige Wei 4 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren speeltuin en natuureducatieve voorzieningen (OV 20200066/4939599)

12/02/2020Krompad 1 te Echtenerbrug: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20190475/1940188136)

12/02/2020Sewei 3 te Joure: verleende vergunning plaatsen van PV-panelen (OV 20190605/1940195542)

12/02/2020De Ekkers 1 te Delfstrahuizen (kavel C11): aanvraag vergunning oprichten vrijstaande woning (OV 20190066/4207847)

12/02/2020Nabij Wâldwei 8 te Elahuizen: aanvraag vergunning aanleggen van een betonpad en een dam (OV 20200062/4934151)

12/02/2020Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20190570/1940193599)