Bekendmakingen week 6 (2019)

09-02-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

8/2/2019Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap Zuiderzeeland

8/2/2019Locaties verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren

8/2/2019Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap Zuiderzeeland

8/2/2019Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap Zuiderzeeland

7/2/2019Voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

7/2/2019Voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

7/2/2019Opheffing van het adres in Nederland van: R. Inan

6/2/2019Nijemirdum, Lyklamawei 36: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen monument (OV 20180377/3843103)

6/2/2019Oudehaske, De Vervening 18: verleende vergunning dakkapel (OV 20190036/4165785)

6/2/2019Oudega, Ige Galamawei 24: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen sportcomplex (OV 20180272/3726747)

6/2/2019Joure, Eeltsjebaes 26: verleende vergunning nieuwbouw schuur (OV 20190004/4126997)

6/2/2019Boornzwaag, Boarnsweachsterdyk 37: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180367/3831011)

6/2/2019Sloten, Wijckelerweg 171: verleende vergunning nieuwbouw kapschuur (OV 20180416/3905547)

6/2/2019Bantega, Middenweg 125: ontvangen melding incidentele festiviteit 23 maart en 19 april 2019 (IF 20190003)

6/2/2019Joure, bedrijventerrein De Ekers: verleende evenementenvergunning historische demo-race 5 mei 2019 (EV 20190004)

6/2/2019Oudehaske, Jousterweg 191: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190015/4137343)

6/2/2019Joure, Bouwlust 20: aanvraag vergunning plaatsen aanbouw woning (OV 20190041/4172511)

6/2/2019Delfstrahuizen, De Kampen 7: aanvraag vergunning plaatsen anbouw op platdak (OV 20190042/4176859)

6/2/2019Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei 6: aanvraag vergunning plaatsen chalet en tuinhuis (OV 20190043/4142923)

6/2/2019Nijehaske, nabij Ketting 1: aanvraag vergunning plaatsen gemaal (OV 20190045/4136197)

6/2/2019Balk, Eigen Haard 59 A: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten autobedrijf (MB 20190011)

4/2/2019Agenda raadsvergadering

4/2/2019Agenda Petear