Bekendmakingen week 52

12-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl

28/12/2018Joure, Sinnebuorren 10: aanvraag vergunning vervangen condensor door gaskoeler (OV 20180573/4107849)

28/12/2018Lemmer, Venneweg nabij Rengersbrug: aanvraag vergunning plaatsen boothelling (OV 20180575/4082683)

28/12/2018Oudemirdum, Jan Schotanuswei 108: aanvraag vergunning plaatsen loods (OV 20180577/4112231)

28/12/2018Balk, Markant 96: aanvraag vergunning plaatsen twee dakkapellen (OV 20180576/4111439)

28/12/2018Rottum, Vogelzangweg 2: aanvraag vergunning oprichten woning en uitbreiden/veranderen loodsen (OV 20180578/4112649)

28/12/2018Balk, Westein 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden snackbar (MB 20180206)

28/12/2018Joure, Appelhoflaan 9: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20180441/3940229)

28/12/2018Joure , Pastorielaan 26 en 28 (kavel Hv-7 En Hv-8): aanvraag vergunning oprichten twee woningen (OV 20180531/4051751)

28/12/2018Idskenhuizen, Stripedyk 2 a: aanvraag vergunning uitbreiden/aanpassen bedrijfspand (OV 20180563/4085957)

28/12/2018Oudehaske, Menning 13: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20180538/4062585)

28/12/2018Scharsterbrug, Rienstraat 33: aanvraag vergunning plaatsen garage (OV 20180566/4103803)

28/12/2018Joure, De Wielen 7: aanvraag vergunning plaatsen gevelreclame (OV 20180564/4101531)

28/12/2018Elahuizen, Poeldyk 14: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergunning (OV 20180568/4100931)

28/12/2018Joure, Celsiusweg 9 en 11: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergunning (OV 20180569/4104959)

28/12/2018Sint Nicolaasga, Molewei 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden parkeergelegenheid (MB 20180207)

28/12/2018Joure, Sinnebuorren 10: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verkortetoelichting (MB 20180208)

28/12/2018Lemmer, Schulpen 1: aanvraag vergunning realiseren twee appartementen en wijzigen voorgevel (OV 20180567/4098405)

28/12/2018Joure, Blaauwhoflaan 82: aanvraag vergunning plaatsen overkapping (OV 20180570)

28/12/2018Lemmer, Van Enden 2: aanvraag vergunning vernieuwen walbeschoeiing en plaatsen schutting, (OV 20180571/4105797)

28/12/2018Oudehaske, Jousterweg 60: aanvraag vergunning vervangen en verbreden dakkapel (OV 20180572/4095359)

27/12/2018Elahuizen, Poeldyk 14: gewijzigde vergunning nieuwe woning (OV 20180568/4100931)

27/12/2018Joure, De Wielen 7: verleende vergunning reclame (OV 20180564/4101531)

27/12/2018Oudehaske, De Vervening 25: verleende vergunning dakkapel (OV 20180553/4080785)

27/12/2018Lemmer, Heegermeerstraat 30: verleende vergunning dakkapel (OV 20180507/4026621)

27/12/2018Delfstrahuizen, Marwei 61: verleende vergunning tijdelijke woning (OV 20180548/4074611)

27/12/2018Eesterga, Straatweg 19: verleende vergunning nieuwbouw werktuigenberging (OV 20180510/4029853)

27/12/2018Lemmer, Mutserd 66: verleende vergunning nieuwbouw recreatiewoning (OV 20180476/3980709)

27/12/2018Echten, Hoofdweg 24: verleende vergunning verbouwen pand (OV 20180347/3807737)

27/12/2018Joure, Lyts Luchtenveld 2: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180344/3806603)

27/12/2018Balk, Suvelstrjitte 9: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning woning met loods (OV 20180283/3726801)

27/12/2018Joure, Midstraat 135: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20180497/4016881)

24/12/2018Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente De Fryske Marren 2018.

24/12/2018Beleidsregels: Bijzondere bijstand vervoerskosten schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

24/12/2018Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen De Fryske Marren 2018