Bekendmakingen week 51


22-12-2018 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

21/12/2018Openingstijden rondom de feestdagen

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2019

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2019

21/12/2018Intrekken van de Verordening liggelden 2018 van de gemeente De Fryske Marren

21/12/2018Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2019

21/12/2018Nieuwe straatnaam te Broek

21/12/2018Regeling Werkvoucher 2019 e.v.

20/12/2018Ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening (actualisatie) en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase (wijziging welstandsnota)

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: S. Bătanu

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: N. Paralescu

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: G. Panait

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: D.M. Marcu

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: C.I. Glăvan

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: E.D. Lascu

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: F.D. Drîmbău

20/12/2018Ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening (actualisatie) en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase (wijziging welstandsnota)

20/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: N. Aldea

19/12/2018Nijemirdum, Hoitebuorren 18: verleende vergunning verbouwen boerderij (OV 20180055/3455543)

19/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: M. Olteanu

19/12/2018Sloten, Wijckelerweg 171: aanvraag vergunning bouwen kapschuur (OV 20180416/3905547)

19/12/2018Rijs, Mientwei 18: aanvraag vergunning plaatsen droogloods (OV 20180555/4089353)

19/12/2018Balk, De Eker 29: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20180561/4094715)

19/12/2018Balk, De Dammen 43: aanvraag vergunning plaatsen kap op bijgebouw en plaatsen carport (OV 20180557/4089969)

19/12/2018Lemmer, Lemsterpad 20: aanvraag vergunning plaatsen opslagruimte (OV 20180560/4094163)

19/12/2018Scharsterbrug, Rienstraat 6: aanvraag vergunning plaatsen bijkeuken (OV 20180562/4097961)

19/12/2018Sint Nicolaasga, Huisterheide 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, gesloten bodemenergiesysteem (MB 20180201/4090927)

19/12/2018Nijemirdum, Wytlânsdykje 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, wijzigen opslag (MB 20180204)

19/12/2018Vegelinsoord, Zwarte Weg 53: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, oud- en nieuwviering (DO 20180027)

19/12/2018Lemmer, weiland tegenover Wielewei 2: verleende ontheffing voor het afschieten van carbid (CS 20180001)

19/12/2018Sondel, weiland nabij Beuckenswijkstraat 13: verleende ontheffing voor het afschieten van carbid (CS 20180003)

19/12/2018Oosterzee, weiland nabij Buren 52: verleende ontheffing voor het afschieten van carbid (CS 20180005)

19/12/2018Harich, weiland nabij Keamerlânswei 1 a: verleende ontheffing voor het afschieten van carbid (CS 20180011)

19/12/2018Ouwsterhaule, weiland nabij Heerenweg: verleende ontheffing voor het afschieten van carbid (CS 20180024)

19/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: I.C. Screciu

19/12/2018Opheffing van het adres in Nederland van: P. Guran

19/12/2018Nijemirdum, Hoitebuorren 18: verleende vergunning verbouwen boerderij (OV 20180055/3455543)

19/12/2018Lemmer, Vlaak 11: verleende vergunning aanbouw (OV 20180524/4048169)

19/12/2018Balk, De Oper 12: verleende vergunning dakkapel (OV 20180532/4054463)

19/12/2018Oosterzee, Buren 31: verleende vergunning functiewijziging woonboerderij (OV 20180445/3935207)

19/12/2018Joure, Sinnebuorren 1: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180504/4019243)

19/12/2018Langweer, Legebuorren 97: verleende vergunning dakkapel (OV 20180517/4040203)

19/12/2018Rotstergaast, langs de Engelenfeart en de Tjonger: verleende vergunning KRW-oevers (OV 20180519/4038537)

19/12/2018Terherne, Syl 12 A: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20180523/4048177)