Bekendmakingen week 51 (2019)

21-12-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

18/12/2019Harich, It Heech 18: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190531/4767211)

18/12/2019Delfstrahuizen, Westerse Dijk 1: aanvraag vergunning oprichten bedrijfswoning (OV 20190295/4491271)

18/12/2019Lemmer, Roggemole 10: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw (OV 20190288/4489009)

18/12/2019Langweer, Doniapark 82: aanvraag vergunning uitbreiden woning en plaatsen carport (OV 20190407/4632989)

18/12/2019Joure, Handelswei 9: aanvraag vergunning plaatsen tijdelijke unit (voor de duur van 10 jaar) (OV 20190582/4827985)

18/12/2019Transportwei 2 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen gevelreclame (OV 20190584/4831887)

18/12/2019Joure, Geelgietersstraat 1 t/m 11: verleende vergunning vervangen damwand (OV 20190543/4782039)

18/12/2019Delfstrahuizen, Westerse Dijk 1: verleende vergunning bouwen van een loopstal (OV 20190467/4716253)

18/12/2019Lemmer, Langestreek 69: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190477/4726917)

18/12/2019Idskenhuizen, Stripedyk 2 a: aanvraag vergunning wijzigen dak- en gevelbekleding en realiseren kantoor met verdieping (OV 20190578/4793837)

18/12/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 32: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190351/4559501)

18/12/2019Joure, Koarte Ekers 6: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190504/4750183)

18/12/2019Joure, Geert Knolweg 47: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190579/4688301)

18/12/2019Sint Nicolaasga, Bovenkruier 7: aanvraag vergunning bouwen bedrijfsverzamelgebouw (OV 20190581/4828085)

18/12/2019Sint Nicolaasga, nabij Tsjûkemarwei 20 d: aanvraag vergunning realiseren zonnepark (OV 20190585/4832641)

18/12/2019Rotstergaast, Schoterweg 26: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden (MB 20190204)

18/12/2019Lemmer, Tjotter 30: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190555/4792615)

18/12/2019Subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE)

18/12/2019Elahuizen, Lange Hoek 6: verleende vergunning realisatie vakantieappartement (OV 20190460/4708775)

18/12/2019Tjerkgaast, Strjitwei 10: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning pelletbunkers (OV 20190441/4684415)

18/12/2019Delfstrahuizen, Pier Christiaanswei 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, gesloten bronsysteem (MB 20190201)

18/12/2019Vegelinsoord, Welleweg 8: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, oprichten kaasmakerij (MB 20190203)

18/12/2019Balk, van Swinderenstraat 69: aanvraag vergunning uitbreiden pand (OV 20190580/4823763)

18/12/2019Joure, Polderboskdyk 13 b: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden (MB 20190206)

18/12/2019Ruigahuizen, Rûchhústerwei 16: verleende vergunning verbouwen woonboerderij (OV 20190568/4665555)

18/12/2019Sloten, Dubbelstraat 212: verleende vergunning gevelwijzigingen en plaatsen dakkapel (OV 20190456/4701607)

18/12/2019Tjerkgaast, Spannenburgerdyk 16: aanvraag revisievergunning (OV 20190586/4833615)

18/12/2019Lemmer, Transveer 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verandering (MB 20190205)

17/12/2019Opheffing van het adres in Nederland van: Z.R.V. Verginie

17/12/2019Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent vergoeding reiskosten (Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020))

17/12/2019Openingstijden en dienstverlening rondom de feestdagen

16/12/2019Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

16/12/2019Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen en aangehaakte gegevens De Fryske Marren 2019

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.