Bekendmakingen week 50 (2019)

14-12-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

13/12/2019Verkeersmaatregelen Dickens Festijn van 13 tot en met 16 december 2019 in het centrum van Lemmer

12/12/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-Dubbelstraat 11’

12/12/2019Openingstijden en dienstverlening rondom de feestdagen

12/12/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-Dubbelstraat 11’

11/12/2019De Grie 30 te Sintjohannesga: verleende evenementenvergunning oudjaarsavondviering op 31 december 2019

11/12/2019Vegelinsoord, Welleweg 8: aanvraag vergunning bouwen schuur (OV 20190567/4805593)

11/12/2019Turfland 52 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen zonnepanelen (OV 20190566/4559501)

11/12/2019Joure, Hobbe van Baerdtstraat 3: aanvraag vergunning splitsen bestaande woning in twee woonunits en plaatsen dakkapel (OV 20190574/4817597)

11/12/2019Oosterzee, Herenweg 95: aanvraag vergunning plaatsen nieuw kozijn (OV 20190577/4781451)

11/12/2019Oosterzee, perceel nabij Buren 52: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190011/1940189316)

11/12/2019Balk, Noardwâl 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, gesloten aardwarmtesysteem (MB 20190200/1940193761)

11/12/2019Joure, Scheen 62: aanvraag vergunning herbouwen garage (OV 20190575/4820219)

11/12/2019Follega, Straatweg 32: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van de op 9 december 2014 verleende vergunning (OV 20190576/4819697)

11/12/2019Joure, De Boeijer 15: verleende vergunning dakkapel (OV 20190520/4761159)

11/12/2019Elahuizen, Buorren 8: verleende vergunning verbouwing dorpshuis (OV 20190434/4671317)

11/12/2019centrum van Joure: verleende evenementenvergunning houden winterevenement (Boxing days) (EV 20190135)

11/12/2019Joure, Midstraat 40: ontvangen melding incidentele festiviteit op 14, 21 en 25 december 2019 (IF 20190107)

11/12/2019Echten, Hoofdweg 12: verleende vergunning wijzigen monumentale woning (OV 20190483/4730635)

11/12/2019Tjerkgaast, Gaestdyk 70 a: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190432/4667509)

11/12/2019Ruigahuizen, Rûchhústerwei 16: aanvraag vergunning verbouwen woonboerderij (OV 20190568/4665555)

11/12/2019Bantega, Middenweg 125: ontvangen melding incidentele festiviteit op 25 januari 2020 (IF 20190105)

11/12/2019Sint Nicolaasga, Langwarderdyk 4: aanvraag vergunning plaatsen bergingen bij recreatiewoningen op complex Eysinga State II (OV 20190572/4791405)

11/12/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 32 (kavel V10): aanvraag vergunning oprichten vrijstaande woning (OV 20190351/4559501)

11/12/2019Haskerhorne, Jousterweg 43: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190383/4611681)

11/12/2019Sint Nicolaasga, C. Faberleane tegenover de manege: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190015/1940189669)

10/12/2019Ontwerpbesluit onttrekking Gale Hamkesstraat te Lemmer aan het openbaar verkeer -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

10/12/2019Ontwerpbesluit onttrekking Gale Hamkesstraat te Lemmer aan het openbaar verkeer -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

09/12/2019Agenda raadsvergadering

09/12/2019Agenda Petear

09/12/2019Subsidieplafonds 2020 vastgesteld

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.