Bekendmakingen week 5 (2020)

25-01-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

31/01/2020Aanpassing Subsidieplafonds 2020 vastgesteld

30/01/2020Aanwijzingsbesluit kwaliteitstoezichthouders

29/01/2020Tramwei 2 te Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een zonneweide ter inzage (OV 20190392/4625263)

29/01/2020Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13

29/01/2020Wandelpad achter de Kooilaan (Omkromte): Verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid (artikel 9 en 11 Wegenwet)

29/01/2020Leije 43 te Terherne: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20190592/1940195001)

29/01/2020Lijnbaan 16 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van drie appartementen (OV 20190058/4198751)

29/01/2020Krompad 1 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20190475/4717941)

29/01/2020Van Swinderenstraat 19 te Balk: aanvraag vergunning slopen van interne onderdelen van de woning (OV 20200026/4899403)

29/01/2020Tramwei 2 te Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een zonneweide ter inzage (OV 20190392/4625263)

29/01/2020Linebeamleane kavel HV3 en HV4 te Lemmer: aanvraag vergunning oprichten van een twee-onder-een-kapwoning (OV 20200027/4902249)

29/01/2020Roune Leane 2 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20190553/1940192311)

29/01/2020Meerweg 1 te Ouwsterhaule: verleende vergunning oprichten van een woning (OV 20190534/1940191490)

29/01/2020Gaestdyk 57 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning realiseren van een sleufsilo (OV 20200034/4907139)

29/01/2020Koarte Ekers 6 te Joure: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20190504/1940189827)

29/01/2020Prinses Christinastraat 20 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20190612/1940195756)

29/01/2020Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Beukenlaan 13

29/01/2020Langwarderdyk 4 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning vergroten en plaatsen van bergingen (OV 20190572/1940193811)

29/01/2020Transportwei 2 te Joure: verleende vergunning plaatsen van gevelreclame (OV 20190584/1940194680)

29/01/2020Lunenburgpaed 6 te Wijckel: verleende vergunning bouwen van een schuur (OV 20190610/1940195587)

29/01/2020De Grie 30 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning uitbreiding van de sportaccommodatie (OV 20200029/4895083)

29/01/2020Welleweg 8 te Vegelinsoord: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een schuur (OV nummer)

29/01/2020Plaatsnaam, adres: verleende vergunning verkortetoelichting (OV nummer)

29/01/2020Plaatsnaam, adres: aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV nummer)

29/01/2020Nadere regels omtrent het organiseren van evenementen

29/01/2020Van Claerbergenstrjitte 22 te Haskerhorne: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200028/4905051)

29/01/2020Strjitwei 6 A te Tjerkgaast: aanvraag vergunning veranderen van een toiletvoorziening (OV 20200030/4905687)

29/01/2020Plústerdyk 1 te Broek: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een schiphuis (OV 20190565/4739921)

29/01/2020Liemerige Wei 4 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren van een speeltuin en natuureducatieve voorzieningen (OV 20200035/4896515)

29/01/2020Wandelpad achter de Kooilaan (Omkromte): Verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid (artikel 9 en 11 Wegenwet)

27/01/2020Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.