Bekendmakingen week 5 (2019)

02-02-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

1/2/2019Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren

30/1/2019Sint Nicolaasga, Huisterheide 1: verleende vergunning wijzigen monument (OV 20180329/3795093)

30/1/2019Scharsterbrug, Rienstraat 6: verleende vergunning bijkeuken (OV 20180562/4097961)

30/1/2019Oudehaske, Menning 13: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180538/4062585)

30/1/2019Joure, Celsiusweg 9-11: verleende vergunning uitbreiding kantoor (OV 20180569/4104959)

30/1/2019Balk, De Eker 29: verleende vergunning dakkapel (OV 20180561/4094715)

30/1/2019Joure, Midstraat 128: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20180520/4029413)

30/1/2019Balk, Suvelstrjitte 9: verleende vergunning woning met loods (OV 20180283/3726801)

30/1/2019Joure, De Merk 5: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwbouw zorgcomplex (OV 20180496/4012245)

30/1/2019Sint Nicolaasga, Huisterheide 1: verleende vergunning wijzigen monument (OV 20180329/3795093)

30/1/2019Lemmer, Intang 3: verleende vergunning dakkapel (OV 20180516/4038579)

30/1/2019Balk, De Volharding 3: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180424/3915799)

30/1/2019Joure, Woudfennen 14: aanvraag vergunning oprichten woning met aangebouwd bijgebouw (OV 20180468/3985611)

30/1/2019Balk, Bauke Boersmastrjitte 14, 24 en 26: aanvraag vergunning plaatsen twee dakkapellen (betreft vervangen) (OV 20190028/4156213)

30/1/2019Lemmer, tussen de Sluisweg en het Fregat: aanvraag vergunning aanleggen fiets-voetpad en verwijderen fietsbrug (OV 20190029/4156165)

30/1/2019Langweer, Buorren 40: aanvraag vergunning plaatsen pui en wijzigen indeling pand (OV 20190030/4156643)

30/1/2019Lemmer, Bjirkestrjitte 8: aanvraag vergunning plaatsen berging (OV 20190031/4157173)

30/1/2019Joure, Sneekermeer 2 en 4 a: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van de op 5 oktober 2018 onder nummer OV 20170669 verleende vergunning (OV 20190032/4157381)

30/1/2019Sondel, Noorderreed 1: aanvraag vergunning wijzigen bedrijfsvoering (OV 20190033/4158101)

30/1/2019Lemmer, Tramdyk 10: aanvraag vergunning brandveilig gebruik uitbreiding school (OV 20190034/4161313)

30/1/2019Oudemirdum, De Brink 13: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van de op 7 november 2017 onder nummer OV 20170437 verleende vergunning (OV 20190035/4164245)

30/1/2019Oudehaske, De Vervening 18: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190036/4165785)

30/1/2019Delfstrahuizen, De Kampen 7: aanvraag vergunning plaatsen aanbouw op platdak (OV 20190039/4169545)

30/1/2019Sondel, Noorderreed 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, wijzigen bedrijfsvoering (MB 20190007)

30/1/2019Akmarijp, Fjildwei 9: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren gesloten bodemenergiesysteem (MB 20190008)

30/1/2019Ouwsterhaule, Heerenweg 2: ontvangen melding incidentele festiviteit 8 en 9 februari 2019 (IF 20180108)

30/1/2019Lemmer, Kadijk (Lemsterhoek): verleende standplaatsvergunning verkoop friet, snacks en dergelijke (SV 20190002)

30/1/2019Balk, ter hoogte van Jacob Bremerstrjitte 1 en in De Directe Omgeving Van De Wyldemerk: verleende standplaatsvergunning koek- en zopietent (SV 20190001)

30/1/2019Opheffing van het adres in Nederland van: P.M. Szewczyk