Bekendmakingen week 49 (2019)

07-12-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

06/12/2019Verkeersmaatregelen oudjaarsavondviering op 31 december 2019 op De Grie 30 te Sintjohannesga

06/12/2019F.J. Hoekstraplein te Balk: verleende standplaatsvergunning, verkoop arabische levensmiddelen (SV 20190020)

05/12/2019Opheffing van het adres in Nederland van: M. Burilovs

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020

05/12/2019Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

05/12/2019Ter inzage: NEN-normen en UAV 2012 Legesverordening 2020 en Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges

04/12/2019Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand

04/12/2019Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1

04/12/2019Verkeersmaatregelen Krystmerke Westerein Harich op 13 en 14 december 2019 op de locatie Westerein te Harich

04/12/2019Verkeersmaatregelen winterevenement (Boxing days) vanaf 1 december tot en met 30 december 2019 in het centrum van Joure

04/12/2019Westend 11 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, oprichten bedrijf (MB 20190196/1940192815)

04/12/2019nabij Aldewei 2 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, tijdelijke pilot CMC composteren groenmateriaal (MB 20190197/1940192883)

04/12/2019Vegelinsweg 11 te Joure: aanvraag vergunning blijvend ingericht houden van een deel van het terrein ten behoeve van buitensportactiviteiten, in afwijk

04/12/2019Joure, Geert Knolweg 52 a: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190478/4723411)

04/12/2019Roggemole 51 en 53 te Lemmer (kavel B4 en B5a): aanvraag vergunning bouwen twee bedrijfshallen

04/12/2019Polderboskdyk 13 b te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de loods (OV 20190558)

04/12/2019Fonteinwei 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20190559)

04/12/2019Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 15, 24 en 28: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190448/4691377)

04/12/2019Polderdijk/Zeedijk te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de ballastkist van de brug over de Riensluis te Lemmer en het plaatsen van een tijdeli

04/12/2019Sewei 4 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een reclamemast (OV 20180521)

04/12/2019Marten Jansstraat 16 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20190563)

04/12/2019Rohel, ten noorden van Kerkweg 7: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190013/1940189506)

04/12/2019Pl�sterdyk 1 te Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een schiphuis en buitenberging (OV 20190565)

04/12/2019Midstraat 5 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een aanbouw (OV 20190280)

04/12/2019Bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1

04/12/2019Rotsterhaule, Richard Jungweg 2: verleende vergunning vervangen aanbouw (OV 20190227/4412421)

04/12/2019Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 8 en 11: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190461/4709353)

04/12/2019nabij Tramwei 2 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, tijdelijke pilot CMC composteren groenmateriaal (MB 20190195/1940192783)

04/12/2019Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand

04/12/2019Bantega, Middenweg 165: verleende vergunning urnenmuur (OV 20190521/1940190524)

04/12/2019Langweer, Doniapark 46: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190471/4698899)

04/12/2019Celsiusweg 13 te Joure: aanvraag vergunning verlengen van de tijdelijke kantoorruimte (OV 20190560)

04/12/2019van Swinderenstraat 19 te Balk: aanvraag vergunning renoveren van de woning (OV 20190564)

03/12/2019Sociaal statuut De Fryske Marren

02/12/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 4 december 2019

02/12/2019Generatiepact gemeente De Fryske Marren

02/12/2019WERVING EN SELECTIE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN

Dit is een attendering. Kijk voor alle officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.