Bekendmakingen week 47 (2019)

23-11-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

20/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 2 en 11

20/11/2019Lemmer, Emmakade 2: aanvraag vergunning wijzigen linker zijgevel pand (OV 20190545/4779911)

20/11/2019Rottum, weiland naast Sydtakke 5: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190014/1940189507)

20/11/2019Harich, It Heech 18: aanvraag vergunning vervangen garagedeur door pui (OV 20190531/4767211)

20/11/2019Harich, Harichsterdyk 13: aanvraag vergunning renoveren boerderij (OV 20190532/4772357)

20/11/2019Tjerkgaast, Strjitwei 10: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, renoveren kalkkorrelproces (MB 20190194)

20/11/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 2: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190414/4637551)

20/11/2019Bantega, Breedschar 4: verleende vergunning bewaarloods (OV 20190358/4550575)

20/11/2019Follega, Straatweg 35: aanvraag vergunning plaatsen schuur (OV 20190528/4767505)

20/11/2019Lemmer, Roggemole 10: aanvraag vergunning bouwen bedrijfsverzamelgebouw (OV 20190288/4489009)

20/11/2019Joure, Transportwei 11: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfsgebouw (OV 20190529/4769513)

20/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 2 en 11

20/11/2019Balk, Jacob Bremerstrjitte 1-29 en 2-12: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning renovatie woningen (OV 20190393/4625681)

20/11/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 6-8: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190430/4666267)

20/11/2019Rottum, Binnendyk 25: aanvraag vergunning herbouwen voorhuis woonboerderij (OV 20190535/4776733)

20/11/2019Lemmer, Kievit 23: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190539/4780809)

20/11/2019Vegelinsoord, Welleweg 6 a: verleende vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20190312/4514471)

20/11/2019Balk, Zuidwesthoekstraat 2: verleende vergunning vergroten dakkapel (OV 20190465/4710779)

20/11/2019Joure, Tolhûswei 4: aanvraag vergunning aanleggen nutsvoorzieningen in woning (OV 20190536/4778121)

20/11/2019Scharsterbrug, Heide 27: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijf met een booghal (MB 20190192)

20/11/2019Boornzwaag, Houtvaartweg 77 033: verleende vergunning schuur (OV 20190419/4616743)

20/11/2019Ouwsterhaule, Meerweg 1: aanvraag vergunning oprichten woning (betreft vervanging) (OV 20190534/3964153)

20/11/2019Haskerhorne, Jousterweg 43: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190383/4611681)

20/11/2019Ouwsterhaule, Jetze Veldstraweg 70: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bouwen garage/berging (MB 20190193)

20/11/2019Terherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden campingterrein met sanitair gebouw (OV 20190533/4746537)

20/11/2019Balk, De Volharding 8: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190435/4671455)

20/11/2019Langweer, Doniapark 146: verleende vergunning uitbreiding vakantiewoning (OV 20190374/4590417)

19/11/2019Agenda raadsvergadering

18/11/2019Agenda Petear

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.