Bekendmakingen week 46 (2019)

16-11-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

Bekendmakingen
Dit is een attendering. Kijk voor alle officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.

15/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

15/11/2019Intrekken verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Houtdyk te Harich d.d. 6 september 1994 en instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Houtdyk tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug

15/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

14/11/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

14/11/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

14/11/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

13/11/2019Joure, De Boeijer 15: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel, (OV 20190520/4761159)

13/11/2019Boornzwaag, Houtvaartweg 77: aanvraag vergunning plaatsen bijgebouw/schuur met overkapping en verplaatsen chalet (OV 20190523/4752505)

13/11/2019Sintjohannesga, Hoge Dijk 132: verleende vergunning vervangen gevlucht (OV 20190420/4649863)

13/11/2019Lemmer, Woonschepenhaven 4 WS: verleende vergunning mobiele unit/stacaravan (OV 20190469/4714395)

13/11/2019Lemmer, Linebeamleane 5-7: verleende vergunning nieuwe woningen (OV 20190413/4638171)

13/11/2019Bantega, Middenweg 165: aanvraag vergunning plaatsen urnenmuur (OV nummer)

13/11/2019Bakhuizen, Bakwei 3: aanvraag vergunning aanbrengen kap op aanbouw woning (OV 20190526/4755241)

13/11/2019Snikzwaag, Leeuwarderweg 9 a: verleende geluidsontheffing bruiloftsfeest op 20 februari 2020 (GO 20190012/1940188880)

13/11/2019Balk, Markant 76: verleende vergunning dakkapellen (OV 20190464/4710695)

13/11/2019Balk, Markant 73: verleende vergunning dakkapellen (OV 20190463/4710675)

13/11/2019Ouwsterhaule, Jetze Veldstraweg 70: verleende vergunning nieuwbouw loods (OV 20190404/4629741)

13/11/2019Balk, Dubbelstraat 6: verleende vergunning tandartspraktijk (OV 20190338/4539743)

13/11/2019Broek, Tramwei naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie: aanvraag vergunning afwijken bestemmingsplan (wnb pilot compostering) (OV 20190524/4764729)

13/11/2019Rotsterhaule, Richard Jungweg 2: aanvraag vergunning geheel vervangen bestaande aanbouw (OV 20190227/4412421)

13/11/2019Boornzwaag, Houtvaartweg 47: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190442/4687765)

13/11/2019Broek, nabij Aldewei 2: aanvraag vergunning afwijken bestemmingsplan (wnb pilot compostering) (OV 20190525/4765439)

13/11/2019Nijemirdum, in het weiland achter Hege Bouwen 3: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190012/1940189504)

13/11/2019Balk, Dubbelstraat 6: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten tandartspraktijk (MB 20190189)

13/11/2019Sloten, Dubbelstraat 214: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 7 december 2019 (IF 20190098/1940188792)

13/11/2019Terherne, Buorren 68: aanvraag vergunning realiseren bed & breakfast (OV 20190527/4767091)

13/11/2019Lemmer, Wielewei ter hoogte van de begraafplaats: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190007/1940188158)

13/11/2019Tjerkgaast, in het land achter Gaestdyk 76: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190009/1940189143)

13/11/2019Lemmer, Gemaalweg 4: verleende vergunning verbouwen bedrijfswoning (OV 20190496/4743475)

13/11/2019Lemmer, achter Gemaalweg 4: verleende vergunning realisatie bruggen (OV 20190513/4749711)

13/11/2019Lemmer, Linebeamleane 1: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190336/4531665)

11/11/2019Opheffing van het adres in Nederland van: M. Ailouti

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.