Bekendmakingen week 45 (2019)

09-11-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.

08/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstandsontwikkelcriteria, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

08/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, inclusief welstandsontwikkelcriteria, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

07/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West

07/11/2019Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West

06/11/2019Joure, Midstraat 10: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190493/4742369)

06/11/2019Langweer, Hendrik Dijkstraleane 18: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190494/4742431)

06/11/2019Oudehaske, Badweg 4: aanvraag vergunning verbouwen woning met bedrijfsruimte in vier woonstudio’s en sportruimte (OV 20190503/4748631)

06/11/2019Lemmer, Gemaalweg 4: aanvraag vergunning aanleggen drie voetgangersbruggen (OV 20190513/4749711)

06/11/2019Lemmer, Gemaalweg 4: aanvraag vergunning verbouwen bedrijfswoning (OV 20190496/4743475)

06/11/2019Echtenerbrug, Duimstraat 36: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190495/4742469)

06/11/2019Balk, Wilhelminastraat 48: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190497/4743841)

06/11/2019Balk, Eigen Haard 24: aanvraag vergunning bouwen overkapping/onderschuif (OV 20190499/4742351)

06/11/2019Rotstergaast, Schoterweg 17: aanvraag vergunning verbouwen schuren (OV 20190498/4685527)

06/11/2019Terherne, Utbuorren 17: aanvraag vergunning legaliseren schuur, haven en botenverhuur (OV 20190501/4622899)

06/11/2019Scharsterbrug, Hollandiastraat 132: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, gesloten bronsysteem (MB 20190186/4744549)

06/11/2019Balk, Eigen Haard 24: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bouwen overkapping/onderschuif (MB 20190187)

06/11/2019Bantega, weiland achter Middenweg 120: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190006/1940188694)

06/11/2019Wijckel, Lynbaen 30: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190008/1940188983)

06/11/2019Langweer, Buorren 36: ontvangen melding incidentele festiviteit op 8 november 2019 (IF 20190097/1940189393)

06/11/2019Broek, Omkromte 17: verleende vergunning verbouwing woning (OV 20190476/4723515)

06/11/2019Langweer, Doniapark 100: verleende vergunning uitbreiding berging (OV 20190466/4712831)

06/11/2019Elahuizen, Poeldyk 14: gewijzigde vergunning nieuwe woning (OV 20190443/4689913)

06/11/2019Terherne, Komelkersstrjitte 8: verleende vergunning dakkapel (OV 20190440/4682779)

06/11/2019Langweer, Buorren 54: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190340/4543469)

06/11/2019Akmarijp, Fjildwei 9: verleende vergunning schuur (OV 20190327/4529549)

06/11/2019Tjerkgaast, Gaestdyk 70 a: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190432/4667509)

06/11/2019Balk, Noardwâl 31 en 33: aanvraag vergunning plaatsen carport (OV 20190489/4739325)

06/11/2019Sint Nicolaasga, Molewei 6: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190492/4742401)

06/11/2019Joure, E A Borgerstraat 27-29: aanvraag vergunning brandveilig gebruik ter inzage (OV 20190333/4522707)

06/11/2019Sintjohannesga, Sybren Hulzengastrjitte 11: aanvraag vergunning vervangen kozijn voorgevel garage (OV 20190515/4752673)

06/11/2019Goingarijp, nabij de jachthaven bij It String 4: aanvraag vergunning bouwen sanitaire voorziening (OV 20190516/4722847)

06/11/2019Nijemirdum, Lyklamawei 4: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, wijzigen Bed & Breakfast (MB 20190188)

04/11/2019Agenda Petear

04/11/2019Agenda raadsvergadering

04/11/2019Laatste en algemene oproep tot verwijdering van een vaartuig

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.