Bekendmakingen week 41 (2019)

12-10-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

11/10/2019Besluit sluiting panden

09/10/2019Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180290/3746749)

09/10/2019Vegelinsoord, nabij Welleweg 6: verleende vergunning zonnepark (OV 20190155/4312101)

09/10/2019Mandaat door burgemeester

09/10/2019Balk, Erasmusstraat 1 A: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190400/4628383)

09/10/2019Sloten, Bolwerk Zuidzijde 79: verleende vergunning zonnepanelen (OV 20190412/4637535)

09/10/2019Joure, Midstraat 51: verleende vergunning reclame (OV 20190403/1940182646)

09/10/2019Bakhuizen, Sint Odulphusstraat 18: verleende vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190376/4592319)

09/10/2019Oudega, Algemiene Wei 3 A: verleende vergunning plaatsen hekwerken (OV 20190375/4591571)

09/10/2019Lemmer, Lemsterpad 13: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190391/4623175)

09/10/2019Joure, Scheen 132: verleende vergunning herbouw en uitbreiding garage (OV 20190371/4576889)

09/10/2019Oudehaske, Jousterweg 20: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190279/4412161)

09/10/2019Oudemirdum, Jan Schotanuswei 32: verleende vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190380/4600863)

09/10/2019Joure, De Ulekamp 52: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190346/4554315)

09/10/2019Lemmer, Linebeamleane 3: verleende vergunning nieuwbouw vrijstaande woning (OV 20190281/4480211)

09/10/2019Vegelinsoord, nabij Welleweg 6: verleende vergunning zonnepark (OV 20190155/4312101)

09/10/2019Balk, Wikelerdyk 14: verleende vergunning nieuwe units (OV 20190306/4484755)

09/10/2019Sint Nicolaasga, De Bast 86 A: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20180290/3746749)

09/10/2019Sint Nicolaasga, Bovenkruier 1: verleende vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20190172/4344811)

09/10/2019Balk, Dubbelstraat 6: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning tandartspraktijk (OV 20190338/4539743)

09/10/2019Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering (Regeling procedure parafenbesluit FUMO)

09/10/2019Langweer, Terherne, Balk: verleende standplaatsvergunning verkoop van vis (SV 20190018)

09/10/2019Tjerkgaast, Strjitwei 10: aanvraag vergunning nieuwbouw en renoveren RVS pelletbunkers (OV 20190441)

09/10/2019Bantega, Breedschar 4: aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20190358/4550575)

09/10/2019Langweer, Doniapark 72 : aanvraag vergunning uitbreiden/verbouwen recreatiewoning (OV 20190444/4690625)

09/10/2019Sondel, Sondelerleane 1: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190445/4690705)

09/10/2019Elahuizen, Poeldyk 14: aanvraag vergunning wijzigen reeds verleende vergunningen OV 20180310 en OV 20180568 door wijzigen kap (OV 20190443/4689913)

09/10/2019Joure, Handelswei 1: aanvraag vergunning opslaan GGO materiaal (OV 20190450/4694097)

09/10/2019Sint Nicolaasga, nabij Westend 23: aanvraag vergunning herinrichten dagrecreatieterrein en vervangen steigers (OV 20190451/4691261)

09/10/2019Oudemirdum, De Brink 24: aanvraag vergunning plaatsen twee dakkapellen (OV 20190452/4693285)

09/10/2019Lemmer, Transveer 1: aanvraag vergunning aanpassen booth en entree, plaatsen terrasoverkapping en wijzigen reclame (OV 20190447/4691421)

09/10/2019Lemmer, Doraweg 15: aanvraag vergunning aanbrengen gecertificeerde grond (OV 20190453/4692215)

09/10/2019Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning op Recreatiepark ‘Meer van Eysinga’ (OV 20190448/4691377)

09/10/2019Lemmer, Kadijk 12: aanvraag vergunning realiseren vierde vuurwerkbewaarplaats (OV 20190449/4694471)

09/10/2019Lemmer, Nieuwburen 45: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bestaande werkplaats en taxicentrale (MB 20190176)

09/10/2019Terherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit 9 november 2019 (IF 20190079/1940183509)

09/10/2019Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit 2 november en vrijdag 15 november 2019 (IF 20190083)

09/10/2019Delfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 2 november 2019 (IF 20190084)

09/10/2019Lemmer, Straatweg 52: ontvangen melding incidentele festiviteit 26 oktober 2019 (IF 20190085)

09/10/2019Oudega, Ige Galamawei 24: ontvangen melding incidentele festiviteit 26 oktober 2019 (IF 20190087)

07/10/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 9 oktober 2019

07/10/2019Agenda Petear

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.