Bekendmakingen week 40 (2019)

05-10-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

04/10/2019Verkeersmaatregelen strandmotorcross op 26 oktober 2019

04/10/2019Vaststelling wijzigingen CAR/UWO

04/10/2019Vaststelling wijzigingen CAR/UWO

02/10/2019Sint Nicolaasga, Heemstrastraat 30: aanvraag vergunning uitbreiding parkeergelegenheid ter inzage (OV 20180313/3746567)

02/10/2019Balk, Wikelerdyk 9 A: opnieuw verleende vergunning asielzoekerscentrum (OV 20160053/2186295)

02/10/2019Lemmer, Zomertaling 6: verleende vergunning op grond van artikel 15 en 16 van de Leegstandwet (LW 20190004/1940181388)

02/10/2019Balk, Wikelerdyk 9 A: opnieuw verleende vergunning asielzoekerscentrum (OV 20160053/2186295)

02/10/2019Sloten, Jachthaven 7: verleende vergunning nieuwe sanitair-unit (OV 20190348/1940178284)

02/10/2019Balk, Markant 18 en 19: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiding aangebouwd bijgebouw (OV 20190361/4566193)

02/10/2019Sint Nicolaasga, Heemstrastraat 30: aanvraag vergunning uitbreiding parkeergelegenheid ter inzage (OV 20180313/3746567)

02/10/2019Lemmer, Zeedijk 1: voornemen ambtshalve wijziging voorschriften milieuvergunning tankstation ter inzage (AW 20180001)

02/10/2019Bantega, Koepeinse 6: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190225/4410913)

02/10/2019Joure, Celsiusweg 13: verleende vergunning uitbreiding kantoor (OV 20190246/4429873)

02/10/2019Joure, Prof Titus Brandsmaweg 91: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20190291/4444461)

02/10/2019Bantega, Koepeinse 9: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190251/4434311)

02/10/2019Terherne, Pollehúskeeilân 1: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190305/4505453)

02/10/2019Joure, Midstraat 10: verleende vergunning gedeeltelijke bestemmingswijziging (OV 20190313/4517475)

02/10/2019Scharsterbrug, Heide 27: aanvraag vergunning plaatsen booghal (OV 20190433/4669211)

02/10/2019Balk, De Volharding 8: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190435/4671455)

02/10/2019Balk, Markant 78: aanvraag vergunning uitbreiden aangebouwde bijgebouw (OV 20190437/4676637)

02/10/2019Echtenerbrug, Krompad 3: aanvraag vergunning gedeeltelijk dempen sloot en graven nieuwe sloot (OV 20190436/4675287)

02/10/2019Terherne, Komelkersstrjitte 8: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190440/4682779)

02/10/2019Sint Nicolaasga, Westend 11: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bouwen opslagloods (MB 20190169)

02/10/2019Langweer, ter hoogte van Buorren 22: verleende evenementenvergunning sloeproeiwedstrijd 5 oktober 2019 (EV 20190130)

01/10/2019Verordening maatschappelijke ondersteuning De Fryske Marren

01/10/2019Subsidieregeling Inwonersinitiatieven

30/09/2019Raadsbesluit

30/09/2019Raadsbesluit

30/09/2019Agenda Petear

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.