Bekendmakingen week 4 (2020)

25-01-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

23/01/2020Bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a (gewijzigd vastgesteld)

23/01/2020Ontwerpwelstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) Dubbelstraat 11 te Balk

23/01/2020Bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a (gewijzigd vastgesteld)

23/01/2020Ontwerpwelstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) Dubbelstraat 11 te Balk

22/01/2020Bestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a

22/01/2020Ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel

22/01/2020Frisbuorren 4 te Harich: aanvraag vergunning renoveren woongedeelte boerderij (OV 20200019/4863501)

22/01/2020Hoge Dijk 56 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning plaatsen van twee dakkapellen (OV 20200023/4893553)

22/01/2020Utbuorren 48 te Terherne: aanvraag vergunning aanleggen van een grindpad (OV 20200024/4893093)

22/01/2020Handelswei 9 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke unit (OV 20190582/4827985)

22/01/2020Jachtlustweg 2 te Wijckel: verleende vergunning oprichten van een woning (OV nummer)

22/01/2020Plaatsnaam, adres: verleende vergunning verkortetoelichting (OV nummer)

22/01/2020Fjildwei 9 te Akmarijp: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200018/4881535)

22/01/2020Molenweg 10 te Oosterzee: aanvraag vergunning renoveren van de woning (OV 20200022/4892431)

22/01/2020Herenweg 95 te Oosterzee: verleende vergunning plaatsen kozijn (OV 20190577/4781451)

22/01/2020De Vervening 45 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen berging met overkapping (OV 20200016/4885539)

22/01/2020Gemini 6 te Lemmer: aanvraag vergunning vergroten van bestaande dakkapel (OV 20200017/4833421)

22/01/2020Harichsterdyk 72 te Harich: aanvraag vergunning wijzigen bestemming (OV 20200020/4887751)

22/01/2020Bestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a

22/01/2020Ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel

20/01/2020ontwerp-Beleidsregel geluid inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure ter visie

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.