Bekendmakingen week 39 (2019)

28-09-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

27/09/2019Verkeersmaatregelen feestelijke prijsuitreiking van de sloeproeiwedstrijd op 5 oktober 2019te Langweer

25/09/2019Balk, hoek Suderseewei en Wilhelminastraat: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren toiletvoorziening (OV 20190162/4324731)

25/09/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 6-8: aanvraag vergunning oprichten twee geschakelde woningen (type 2 onder 1 kap) (OV 20190430/4666267)

25/09/2019Lemmer, Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2: aanvraag vergunning verbouwen voormalige gereformeerde kerk (OV 20190431/4666685)

25/09/2019Joure, centrum: verleende evenementenvergunning Jouster Merke (jaarmarkt en paardenmarkt) (EV 20190060)

25/09/2019Sint Nicolaasga, Dobbeleane en Joure, Sinnebuorren: verleende standplaatsvergunning bevolkingsonderzoek naar borskanker (SV 20190017)

25/09/2019Lemmer, Tramdyk 10: verleende vergunning brandveilig gebruik (OV 20190389/4621943)

25/09/2019Joure, Leeuwarderweg 1: aanvraag vergunning wijzigen brandscheidingen koffiefabriek (OV 20190427/4655379)

25/09/2019Lemmer, Appelhôf 7: aanvraag vergunning plaatsen tuinhuisje/berging (OV 20190424/4650833)

25/09/2019Joure, park Herema State en JWS terrein: verleende evenementenvergunning Agrarische Schouw (EV 20190104)

25/09/2019Sint Nicolaasga, Gaastweg 29: aanvraag vergunning verbouwen uitbreiden woning (OV 20190425/4653315)

25/09/2019Delfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 17 oktober 2019 (IF 20190078 )

25/09/2019Bantega, Bandsloot 48: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 11 oktober en 8 november 2019 (IF nummer)

25/09/2019Scharsterbrug, Scharren 19 a: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwbouw dagbesteding (OV 20190363/4568853)

25/09/2019Lemmer, Langestreek 4 D+E en 3: verleende vergunning appartementen en parkeerplekken (OV 20190147/4308429)

25/09/2019Joure, Sinnebuorren: verleende evenementenvergunning Jouster Merke kermis (EV 20190125)

25/09/2019Joure, kruising Midstraat/Torenstraat: verleende evenementenvergunning Jouster Merke feest (EV 20190127)

25/09/2019Lemmer, Nieuwedijk 43: aanvraag vergunning uitbreiden winkel (OV 20190426/4657861)

25/09/2019Oudehaske, Jousterweg 68: aanvraag vergunning wijzigen voorgevel woning (OV 20190429/4661801)

25/09/2019Oudehaske, Jousterweg 251: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bijgebouw (OV 20190369/4582089)

23/09/2019Woonvisie De Fryske Marren 2019-2023

23/09/2019Uitvoeringsprogramma Woningbouw De Fryske Marren 2019 tot 2026 en Afwegingskader Woningbouw

23/09/2019Woonvisie De Fryske Marren 2019-2023

23/09/2019Uitvoeringsprogramma Woningbouw De Fryske Marren 2019 tot 2026 en Afwegingskader Woningbouw

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.