Bekendmakingen week 38 (2020)

20-09-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

18-09-2020 – Kennisgeving vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020

16-09-2020 – Doumastate 3 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden loods (OV 20200356/)

16-09-2020 – Heegermeerstraat 8 te Lemmer: verleende vergunning voor het plaatsen van een aanbouw (OV 20200007/)

16-09-2020 – Marwei 60a te Delfstrahuizen: verleende vergunning oprichten van een woning (OV 20200033/)

16-09-2020 – Straatweg 52d te Lemmer: Ter inzage ontwerpbesluit aanvraag drank- en horecavergunning (DH 20200020)

16-09-2020 – Jetze Veldstraweg 89 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning plaatsen van tijdelijke studio’s en toiletgebouw (OV 20200501)

16-09-2020 – Sint Odulphusstraat 67 te Bakhuizen: verleende vergunning herstellen van het voegwerk (OV 20200050/)

16-09-2020 – Ontwerpbestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18

16-09-2020 – Doumastate 16 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een winterstalling voor sloepen met onderhoudswerkplaats (OV 20200502)

16-09-2020 – Marderleane 29 te Rijs: verleende vergunning uitbreiden van de woning aan de achterzijde (OV 20200439/)

16-09-2020 – Kerkepad 2 te Oudehaske: aanvraag vergunning kappen van een kastanjeboom (OV 20200498)

16-09-2020 – Langestreek 20 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van het kozijn (OV 20200509)

16-09-2020 – Marwei 122 te Delfstrahuizen: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20200475/)

16-09-2020 – Midstraat 115 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woningen (OV nummer)

16-09-2020 – Wijckelerweg 171 te Sloten: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij (monument) en het oprichten van een werktuigenberging en een garage/berging

16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237090

16-09-2020 – Sleatemar 85 t/m 93 en 95 t/m 105 te Balk: verleende vergunning realiseren van 20 recreatiewoningen en het aanbrengen van een damwandconstructie (recr

16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237249

16-09-2020 – Jousterweg 55 te Oudehaske: aanvraag vergunning herbouwen van de dakkapel (OV 20200507)

16-09-2020 – Bongel 11 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een uitbouw (OV 20200494)

16-09-2020 – Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 (ontwerp)

16-09-2020 – Midstraat 165 te Joure: verleende vergunning realiseren van een inpandige buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200445/)

16-09-2020 – Doumastate 3 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden loods (OV 20200356/)

16-09-2020 – Bestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en omgevingsvergunning

16-09-2020 – Midstraat 165 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een inpandige buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200505)

16-09-2020 – Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van locatie Skik tot dagbestedingslocatie (OV 20200503)

16-09-2020 – Wieldyk 9 te Mirns: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de monumentale boerderij (betreft herbouw van het woongedeelte en realisatie van een

16-09-2020 – Bolwerk Zuidzijde 85 te Sloten: verleende vergunning uitbouwen van de kap aan de achterzijde van de woning (OV 20200391/)

16-09-2020 – Schoteruiterdijken 5 te Bantega: verleende vergunning op grond van artikel 15 en 16 van de Leegstandwet (LW 20200001)

16-09-2020 – Bandsloot 22 te Bantega: aanvraag vergunning creeeren van een bouwkavel (OV 20200500)

16-09-2020 – Midstraat 165 te Joure: verleende vergunning realiseren van een inpandige buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200505/)

16-09-2020 – Ontwerpbestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18

16-09-2020 – Sluispad 31 te Oosterzee: verleende vergunning renoveren van het dak en het verplaatsen van de dakkapel (OV 20200319/)

16-09-2020 – Nieuwedijk 51 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van het dakraam van de monumentale woning (OV 20200433/)

16-09-2020 – Warring 73 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kap op de garage (OV 20200469)

16-09-2020 – Jachthaven Lemsterpoort te Sloten (Kadastrale aanduiding: STN03/C/225): aanvraag vergunning plaatsen van 4 bergingen (OV 20200499)

16-09-2020 – Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 (ontwerp)

16-09-2020 – ‘t Zand 9 te Joure: verleende vergunning aanbrengen van een lichtstraat (OV 20200322/)

16-09-2020 – Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsloods met inpandige woning (OV 20200497)

16-09-2020 – Bramerstraat 20 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20200510)

16-09-2020 – Straatweg 1 te Eesterga: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20200252/ 5160583)

16-09-2020 – Bestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en omgevingsvergunning

16-09-2020 – Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit op kavel (OV 20200496)

16-09-2020 – De Petten 13 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning bouwen van een kap op de garage met dakkapel (OV 20200493)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.