Bekendmakingen week 37 (2020)

12-09-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

09-09-2020 – Johan Willem Frisostraat 15 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OV 20200479)

09-09-2020 – Omgevingsvergunning van rechtswege verleend: Veranderen van de vuurwerkopslag bij Vuurwerk Groothandel Lemsterhoek aan de Kadijk 12, 8531 XD te Lemmer (OV20190449/4694471).

09-09-2020 – Joure, Vegelinsweg 34: verleende vergunning tijdelijk gasflessenvulstation voor de ballonvaart (OV20180488/OLO4000459)

09-09-2020 – Fjildwei 29 te Akmarijp: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200473)

09-09-2020 – De Rijlst 2 0001 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning met schuur (OV 20200358/)

09-09-2020 – Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag (Kadastrale aanduiding: JRE00/E/361): aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465)

09-09-2020 – Meerweg 1 a te Rohel: aanvraag vergunning verbinden van de 2 gebouwen door een stalen constructie (OV 20200476)

09-09-2020 – Wilhelminastraat 57 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van een nieuwbouw woning (OV 20200467)

09-09-2020 – Plattedijk 63 te Lemmer: verleende vergunning toestaan van tijdelijke (10 jaar) stalling in de bestaande gebouwen. (OV 20200410/)

09-09-2020 – Jetze Veldstraweg 111 te Oldeouwer (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4670): aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200463)

09-09-2020 – Finkeburen 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200069/)

09-09-2020 – Omkromte 7 te Joure: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200363/)

09-09-2020 – Menno van Coehoornweg 15 te Wijckel: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en herbouwen van het bijgebouw (OV 20200490)

09-09-2020 – Flevostraat 6 A te Lemmer: aanvraag vergunning legaliseren van gebouwd appartement en realiseren van parkeerplaatsen (OV 20200471)

09-09-2020 – Rijs, Marderleane 3: van rechtswege verleende vergunning brandveilig gebruiken van het pand (OV 20190169)

09-09-2020 – Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: aanvraag vergunning renoveren van een brug en het vervangen van drie bruggen (watergang langs de Meenscharw

09-09-2020 – De Poel 4 0001 t/m 0008 en De Poel 6 0001 t/m 6 0012 te Joure: verleende vergunning realiseren van twee bedrijfsverzamelgebouwen (units A en B) (OV 20200415/5334737)

09-09-2020 – Talûd 27 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OV 20200485)

09-09-2020 – Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van de locatie tot dagbesteding (OV 20200481)

09-09-2020 – Heide 11 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning herbouwen en verbouwen t.b.v. een bed and breakfast (OV 20200488)

09-09-2020 – Gemini 2 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van het dakkapel aan de voorzijde (OV 20200460)

09-09-2020 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgwoning (OV 20200466)

09-09-2020 – Wielenlaan 93 te Boornzwaag: aanvraag vergunning bouwen van een schuur (OV 20200489)

09-09-2020 – De Wetterkamp 66 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200484)

09-09-2020 – Marwei 122 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20200475)

09-09-2020 – Rijs, Marderleane 3: van rechtswege verleende vergunning brandveilig gebruiken van het pand (OV 20190169)

09-09-2020 – Hasker Utgongen 7 G1 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van tijdelijke opslagunits (OV 20200459)

09-09-2020 – Jetze Veldstraweg 81 te Ouwster Nijega (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4672): aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200464)

09-09-2020 – Sint Nicolaasga, nabij Slotweg 7: Besluit maatwerkvoorschriften voor een tijdelijke lozing op de riolering (MW20200003).

09-09-2020 – Bouwen 34 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen tot woonlocatie (OV 20200462)

09-09-2020 – Schulpen 1 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van 2 appartementen en aanpassen van de gevel op de verdieping (OV 20200480)

09-09-2020 – Wikelerdyk 46 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van het bestemmingsplan (OV 20200487)

09-09-2020 – Wilhelminastraat 11 A te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van 4 woningen in de timmerfabriek (OV OV 20200286/5190357)

09-09-2020 – Oosterzee plan Tramdijk Oost Herziening (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3134): aanvraag vergunning realiseren van een nieuwbouw woning (OV 20200486)

09-09-2020 – Prins Bernhardlaan 7 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een kapschuur in de tuin (betreft legalisatie) (OV 20200492)

09-09-2020 – Heide 10 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een veranda (OV 20200461)

07-09-2020 – Agenda Petear

07-09-2020 – Voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee–West

07-09-2020 – Voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee–West

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.