Bekendmakingen week 37 (2019)

07-09-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

12/09/2019Aanwijzingsbesluit loco-burgemeester

12/09/2019Opheffing van het adres in Nederland van: Tarek Mahmoud Ramadan Shaban Mahmoud Elfass

11/09/2019Joure, Anewiel 5: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfspand (OV 20180529/4048621)

11/09/2019Ontwerpbestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1 A

11/09/2019Oudehaske, Menning 34: verleende vergunning uitbreiden woonruimte (OV 20190318/4521785)

11/09/2019Boornzwaag, Houtvaartweg 77 271/272: verleende vergunning bijgebouw (OV 20190370/4584729)

11/09/2019Goingarijp, Ballingbuer 5: verleende vergunning zonnepanelen (OV 20190328/4526279)

11/09/2019Balk, Raadhuisstraat 17: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20190290/4490181)

11/09/2019Ontwerpbestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1 A

11/09/2019Lemmer, Linebeamleane 5-7: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190413/4638171)

11/09/2019Joure, Meenscharweg 6: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20190406/4632597)

11/09/2019Sloten, Bolwerk Zuidzijde 79: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20190412/4637535)

11/09/2019Scharsterbrug, Hollandiastraat 7: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190405/4630087)

11/09/2019Lemmer, Boekebeamstrjitte 2: aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190414/4637551)

11/09/2019Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning uitbreiding recreatiewoning (OV 20190410/4636481)

11/09/2019Sint Nicolaasga, Omloop 4: aanvraag vergunning restaureren luidklok (OV 20190408/4634023)

11/09/2019Ouwsterhaule, Jetze Veldstraweg 70: aanvraag vergunning nieuwbouw loods (OV 20190404/4629741)

11/09/2019Lemmer, Linebeamleane 23-25: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190341/4543865)

11/09/2019Balk, Erasmusstraat 1 A: aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190400/4628383)

11/09/2019Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning uitbreiding recreatiewoning (OV 20190310/4512773)

11/09/2019Joure, Anewiel 5: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfspand (OV 20180529/4048621)

11/09/2019Joure, Vegelinsweg 1: verleende vergunning gewijzigde locatie propaantank (OV 20180501/OLO 4017957)

11/09/2019Sint Nicolaasga en Joure: verleende standplaatsvergunning borstkankeronderzoek (SV 20190014/1940181016)

11/09/2019Ruigahuizen, Lutswâl 11: verleende ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank op 14 september 2019 (DO 20190013/1940181131)

11/09/2019Sint Nicolaasga, Bouwen 17: verleende evenementenvergunning van 18 t/m 22 september 2019 (EV 20190120/1940177708)

11/09/2019Haskerhorne, Lange Ekers 5: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bouwen stal (MB 20190164/A8b49u05wsn)

11/09/2019Balk, Tsjamkedykje 3: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190166/A8bdnjg9j9l)

11/09/2019Joure, Firmawei 6: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190167/A8be2beor6t)

11/09/2019Broek, Tramwei 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, zonneweide (MB 20190163/A89ifnhpxp0)

11/09/2019Joure, Midstraat 64: ontvangen melding incidentele festiviteit op 13 september 2019 (IF 20190071/1940182168)

11/09/2019Joure, Sinnebuorren: verleende standplaatsvergunning verkoop loempia’s (SV 20190015/1940182597)

11/09/2019Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit op 20 september 2019 (IF 20190074/1940183194)

11/09/2019Terherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit op 26 september 2019 (IF 20190070/1940181556)

11/09/2019Oudemirdum, Fonteinwei 21: ontvangen melding incidentele festiviteit op 5 oktober 2019 (IF 20190072/1940181670)

09/09/2019Benoeming lid van de gemeenteraad

09/09/2019Agenda Petear

09/09/2019Agenda Petear

09/09/2019Agenda raadsvergadering

09/09/2019Aanwijzingsbesluit

09/09/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 11 september 2019

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.