Bekendmakingen week 36 (2020)

06-09-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Fjildwei 11 te Akmarijp – aanvraag vergunning wijzigen bestemmingsplan (OV 20200456) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223470

Eiland Tsjûkepolle in het Tsjûkemar: verleende vergunning uitbreiden van
het aantal ligplaatsen en het realiseren van een strand (OV 20200219/)
02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223496

Appelhôf 13 te Oudehaske: verleende vergunning afwijken van de
gebruiksbepalingen (OV 20200436/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223498

Westerein 14 te Harich: aanvraag vergunning bouwen van een mestbassin deels buiten het bouwvlak (OV 20200354) 02-09-2020 Gemeenteblad 2020, 223479

Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: verleende vergunning oprichten van een
vrijstaande bedrijfswoning (OV 20200130/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223511

Jousterweg 100 te Oudehaske: verleende vergunning vergroten van de woning (OV 20200097/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223506

Lange Ekers 15 te Oudehaske: verleende vergunning realiseren van een
wagenberging (OV 20200235/) 02-09-2020 Gemeenteblad 2020, 223519

Kampweg 2 a te Rotsterhaule: aanvraag vergunning wijzigen van het dak (OV 20200453) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223475

Heerenhoogweg 48 te Wijckel: verleende vergunning tijdelijk plaatsen van
een woonunit met caravan (OV 20200404/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223482

Straatweg 1 te Eesterga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke
woonunit (OV 20200454) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223476

Doniapark 158 te Langweer: verleende vergunning realiseren van een houten schuur (OV 20200369/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223514

Pastorielaan 24 te Joure: verleende vergunning oprichten van een
vrijstaande woning (OV 20200240/) 02-09-2020, Gemeenteblad 2020, 223508