Bekendmakingen week 36 (2019)

07-09-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

06/09/2019Verkeersmaatregelen 50-jarig jubileumfeest van Maeykehiem in een tent van 18 september tot en met 22 september 2019 de locatie Bouwen 17 te Sint Nicolaasga

06/09/2019Verkeersmaatregelen JousterMerkeloop op 29 september te Joure

06/09/2019Verkeersmaatregelen ‘Nazomeren in Lemmer’ op 13 en 14 september 2019met als onderdeel ‘A LocalSwim Lemmer’

04/09/2019Sint Nicolaasga, De Wieken 1: verleende vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20190248/4432467)

04/09/2019Terherne, Kupersleantsje 5: verleende vergunning gedeeltelijk verbouwen pand (veranderen winkelfunctie naar logiesfunctie) (OV 20190284/4480903)

04/09/2019Oudemirdum, De Brink 24: verleende vergunning plaatsen schutting (betreft legalisatie) (OV 20190311/4514251)

04/09/2019Ruigahuizen, nabij Lutswâl 9: verleende vergunning plaatsen weidemolen (OV 20190324/4526837)

04/09/2019Sint Nicolaasga, centrum: verleende evenementenvergunning dorpsfeest Sint Nykster Merke (EV 20190101)

04/09/2019Lemmer: verleende evenementenvergunning ‘Nazomeren in Lemmer’ (EV 20190122)

04/09/2019Joure, Sinnebuorren: verleende standplaatsvergunning verkoop kerstbomen van 5 tot en met 23 december 2019 (SV 20190013)

04/09/2019Joure, Midstraat 51: aanvraag vergunning het plaatsen reclame (OV 20190403)

04/09/2019Joure, Celsiusweg 13: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiding kantoor (OV 20190246/4429873)

04/09/2019Sondel, Beuckenswijkstraat 60: aanvraag vergunning uitbreiden kantoorgedeelte bedrijfsgebouw (OV 20190238/4424853)

04/09/2019Lemmer, vanaf Binnenhaven 5, langs ’t Leeg en de Willemskade tot aan Schans 49: aanvraag vergunning aanleggen HDPE-buis voor glasvezelkabel (OV 20190385/4619305)

04/09/2019Sloten, Koestraat 24: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190384/4619109)

04/09/2019Joure, Bakboard 35: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190387/4621015)

04/09/2019Lemmer, Tramdyk 10: aanvraag vergunning brandveilig gebruiken school de Arke (OV 20190389/4621943)

04/09/2019Lemmer, Mutserd 58: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning (OV 20190390/4622123)

04/09/2019Lemmer, Lemsterpad 13: aanvraag vergunning uitbreiden woning en dakkapellen en vervangen kozijn voorgevel (OV 20190391/4623175)

04/09/2019Broek, Tramwei 2: aanvraag vergunning plaatsen zonneweide (OV 20190392/4625263)

04/09/2019Balk, Jacob Bremerstrjitte 1-29: aanvraag vergunning vervangen dakpannen en dakisolatie (OV 20190393/4625681)

04/09/2019Ouwster-Nijega, Jetze Veldstraweg 90: aanvraag vergunning verplaatsen inrit (OV 20190396/4627359)

04/09/2019Bantega, Middenweg 139: aanvraag vergunning oprichten woning (betreft vervanging) (OV 20190398/4622119)

04/09/2019Ouwster-Nijega, Jetze Veldstraweg 71: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190398/4622119)

04/09/2019Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit 6 september 2019 (IF 20190065)

04/09/2019Delfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 25 september 2019 (IF 20190068)

04/09/2019Lemmer, Heegermeerstraat 47: verleende vergunning vergroten woning (OV 20190243/4429253)

03/09/2019Verkeersmaatregelen feestweek Echtenerbrug e.o. van 8 september tot en met 14 september 2019

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.