Bekendmakingen week 35 (2019)

31-08-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

30/08/2019Verkeersmaatregelen dorpsfeest Sint NyksterMerke van 5 september tot en met 7 september 2019

30/08/2019Agenda Petear

30/08/2019Agenda raadsvergadering

29/08/2019Ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a

29/08/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a’

29/08/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Waterpark Follega 2019’

29/08/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a’

29/08/2019Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Waterpark Follega 2019’

29/08/2019Ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a

28/08/2019Balk, Tjalke de Boerstrjitte 13: verleende vergunning verbouwen deel bedrijfsloodsen (OV 20190062/4159567)

28/08/2019Lemmer, Bjirkestrjitte 2: verleende vergunning plaatsen zwembad in tuin (OV 20190297/4498829)

28/08/2019Haskerhorne, Wildehornstersingel 6: aanvraag vergunning aanleggen inrit (OV 20190382/4606977)

26/08/2019Agenda Petear

26/08/2019Agenda raadsvergadering

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.