Bekendmakingen week 33 (2020)

15-08-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

13/08/2020Schulpen 6 te Lemmer: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200003)

13/08/2020Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020.

12/08/2020Buorren 4 te Terkaple: verleende vergunning herstellen van de fundatie (OV 20200364/)

12/08/2020Hoofdweg 28 te Echten: verleende vergunning renoveren van het dak en de gevels van de woning (monument) (OV 20200158/)

12/08/2020Marwei 60 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een woning (OV 20200033)

12/08/2020Schoolstraat 12 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (OV 20200432)

12/08/2020Nieuwedijk 51 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van het dakraam van de monumentale woning (OV 20200433)

12/08/2020Omkromte 10 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel van de woning (OV 20200302)

12/08/2020Polle 9 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe bedrijfsstalling en wijziging gebruik van het perceel (OV 20180035)

12/08/2020Murnserdyk 48 te Mirns: aanvraag vergunning verzorgen van een ontbijtservice en het verkopen van broodjes en vleespakketten (OV 20200429)

12/08/2020Geelgietersstraat 1 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen en vervangen van reclame en vlaggenmasten (OV 20200430)

12/08/2020Tureluur 1 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de garage met een dakkapel (OV 20200428)

12/08/2020Haverkamp 5 te Sloten: aanvraag vergunning realiseren van een carport (OV 20200427)

12/08/2020Marwei 73 A te Delfstrahuizen: verleende vergunning geheel vernieuwen dak en het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (OV 20200086/)

12/08/2020Tsj�kemarwei 21 B te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200053/)

12/08/2020De Greide 4 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur (OV 20200434)

10/08/2020Agenda Petear

10/08/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 10 augustus 2020

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.