Bekendmakingen week 31 (2020)

01-08-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

30/07/2020Ontwerp wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

30/07/2020Ontwerp wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

29/07/2020Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de voormalige gereformeerde kerk, pastorie, consistorie en verenigingsgebouw en het bouwen van 17 appartementen, een gemeenschapsruimte, een bijeenkomstfunctie, consultatiebureau en kantoor in afwijking van het bestemmingsplan (OV 20190431/4666685)

29/07/2020Sluispad 31 te Oosterzee: aanvraag vergunning renoveren van het dak en het verplaatsen van de dakkapel (OV 20200319)

29/07/2020Straatweg 26 te Follega: verleende vergunning vervangen van de houten damwand (OV 20200384/1940217924)

29/07/2020Trijegea 13 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning vervangen damwand (OV 20200414)

29/07/2020Stevenshoek 5 te Langweer: aanvraag vergunning aanleggen van een uitrit (OV 20200418)

29/07/2020De Greiden 4 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en het verlengen van de kap op de garage (OV 20200166/5076523)

29/07/2020Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20200416)

29/07/2020Trijegea 13 te Scharsterbrug: verleende vergunning vervangen damwand (OV 20200414/1940219230)

29/07/2020Nieuwburen 36-38 en Wiepke Hofstraat 2 en 4 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de voormalige gereformeerde kerk, pastorie, consistorie en verenigingsgebouw en het bouwen van 17 appartementen, een gemeenschapsruimte, een bijeenkomstfunctie, consultatiebureau en kantoor in afwijking van het bestemmingsplan (OV 20190431/4666685)

29/07/2020De Poel 6 0001 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200415)

27/07/2020Ontwerpwijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a

27/07/2020Ontwerpwijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.