Bekendmakingen week 31 (2020)

08-08-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

05/08/2020Koets 23 te Rottum: aanvraag vergunning plaatsen van twee dakramen en een tuinoverkapping (OV 20200425)

05/08/2020Bramerstraat 53 te Idskenhuizen: verleende vergunning herbouwen van een deel van de woning (OV 20200299/)

05/08/2020Röntgenweg 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20200323/5227779)

05/08/2020Dubbelstraat 6 te Balk: verleende vergunning vervangen handelsreclame (OV 20200388/)

05/08/2020De Wetterkamp 68 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200411/)

05/08/2020Scharren 4 te Scharsterbrug: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200009/)

05/08/2020Meenscharweg 18 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning wijzigen van de zijgevel doormiddel van een entree (OV 20200424)

05/08/2020Pegasus 5 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak (OV 20200281/)

05/08/2020Strjitwei 16 te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verplaatsen van de melkput en de wachtruimte (OV 20200297/5198747)

05/08/2020Stationsstraat 2 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning renoveren en uitbreiden van de vrijstaande garage (OV 20200422/)

05/08/2020De Merk 4 te Joure: verleende vergunning vervangen handelsreclame (OV 20200386/)

05/08/2020Stationsstraat 2 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning renoveren en uitbreiden van de vrijstaande garage (OV 20200422)

05/08/2020Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: aanvraag vergunning oprichten van een ligboxenstal (OV 20200426)

03/08/2020Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.