Bekendmakingen week 30

27-07-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

26/07/2019Verkeersbesluit

26/07/2019Verkeersbesluit

26/07/2019Verkeersmaatregelen SKS Skûtsjesilen met diverse activiteiten op 1 augustus 2019te Langweer

26/07/2019Verkeersmaatregelen Skûtsjefeest met een feesttent op 30 juli en 31 juli 2019 Buorren 82 te Terherne

25/07/2019Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20190123/1940178112

25/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: G.S. Lascu

25/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: A. Negrescu

25/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: V.D. Pîrvu

25/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: E.G. Vladu

25/07/2019Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20190123/1940178112

25/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: F. Avram

24/07/2019Opheffen voorrangsregeling kruispunt Pasveer-Grietenijdijk in Lemmer

24/07/2019Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1

24/07/2019Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen

24/07/2019Instellen parkeerverbod ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske

24/07/2019Instellen parkeerverbodszone op het plein op De Brink in Oudemirdum

24/07/2019Langweer, Buorren 54: aanvraag vergunning veranderen gevel (OV 20190340/4543469)

24/07/2019Balk, Wilhelminastraat 15: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190344/4523065)

24/07/2019Joure, De Ulekamp 52: aanvraag vergunning plaatsen aanbouw (OV 20190346/4554315)

24/07/2019Balk, Dubbelstraat: verleende evenementenvergunning muzikale opening feestweek Balk ‘Double Dance festival’ op 31 augustus 2019 (EV 20190100)

24/07/2019Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – De Bremer Wyldernis 1

24/07/2019Terherne, centrum: verleende evenementenvergunning dorpsfeest Merke Terherne van 29 augustus tot en met 31 augustus 2019 (EV 20190112)

24/07/2019Langweer: verleende evenementenvergunning SKS Skûtsjesilen op 1 augustus 2019 (EV 20190085)

24/07/2019Idskenhuizen, Stripedyk 25: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190335/OLO 4514389)

24/07/2019Sint Nicolaasga, Bovenkruier 1: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20190172/4344811)

24/07/2019Sint Nicolaasga, Bovenkruier 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden bedrijfspand (MB 20190128)

24/07/2019Lemmer, Prunushôf 3: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190133/4279247)

24/07/2019Sint Nicolaasga, Bouwen 17: aanvraag vergunning brandveilig gebruiken intern verbouwde kinderdagverblijf (OV 20190342/4543571)

24/07/2019Tjerkgaast, Strjitwei 10: aanvraag vergunning veranderen milieu-inrichting ter inzage (OV 20190104/4207521)

24/07/2019Joure, Nipkowweg 9: aanvraag vergunning plaatsen reclame (OV 20190345/4552861)

24/07/2019Broek, Bloksleat 6: aanvraag vergunning herbouwen opslag/jongveestal (OV 20190347/4554729)

24/07/2019Terherne, Buorren 82: verleende evenementenvergunning Skûtsjefeest op 30 juli en 31 juli 2019 (EV 20190087)

24/07/2019Sint Nicolaasga, De Wieken 1: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20190248/4432467)

24/07/2019Instellen parkeerverbodszone op het plein op De Brink in Oudemirdum

24/07/2019Opheffen voorrangsregeling kruispunt Pasveer-Grietenijdijk in Lemmer

24/07/2019Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen

24/07/2019Lemmer, Taanderij 12: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfshal (OV 20190063/OLO 4204295)

24/07/2019Balk, Markant 88: verleende vergunning nieuw te plaatsen dakkapel (OV 20190322/4526635)

24/07/2019Balk, Markant 90: verleende vergunning nieuw te plaatsen dakkapel (OV 20190323/4526709)

24/07/2019Balk, Markant 91: verleende vergunning nieuw te plaatsen dakkapel (OV 20190321/4526751)

24/07/2019Joure, Sinnebuorren: verleende vergunning kunstwerk (OV 20190276/4373433)

24/07/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 10: verleende vergunning nieuwbouw woning (OV 20190143/4301327)

24/07/2019Lemmer, Verlaet 1: verleende vergunning plaatsen tuinhuis (OV 20190257/4440885)

24/07/2019Balk, Markant 13: verleende vergunning nieuw te plaatsen dakkapel (OV 20190298/4499887)

24/07/2019Lemmer, Plattedijk 55: verleende vergunning verlengen gebruiksduur tijdelijke bedienruimte (OV 20190309/4504133)

24/07/2019Balk, Markant 98: verleende vergunning dakkapellen (OV 20190292/4490917)

24/07/2019Idskenhuizen, Bramerstraat 26: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190303/4505127)

24/07/2019Boornzwaag, Mûzekamp 15 a: verleende vergunning verandering inrichting (milieu) (OV 20180386/3864063)

24/07/2019Joure, Appelwyk 4: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen aanbouw (OV 20190245/4429819)

24/07/2019Instellen parkeerverbod ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.