Bekendmakingen week 30 (2020)

25-07-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

24/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9

24/07/2020Vergunning van rechtswege: het tijdelijk uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland (OV 20190095/4245901),verzonden 17 juli 2020 (aangevulde publicatie)

24/07/2020Vergunning van rechtswege: het tijdelijk uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland (OV 20190095/4245901),verzonden 17 juli 2020 (aangevulde publicatie)

24/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Bantega – Bandsloot 9

23/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Joure – Partiële Herziening Joure Wyldehoarne 3B, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

23/07/2020Extra afsluiting Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer in de zomermaanden

23/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Joure – Partiële Herziening Joure Wyldehoarne 3B, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

23/07/2020Extra afsluiting Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer in de zomermaanden

22/07/2020Heemstrastraat 30 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de parkeergelegenheid bij de supermarkt (OV 20180313)

22/07/2020Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20200028/1940201429 Verkeersmaatregelen kermis van 25 juli tot en met 2 augustus 2020 op het parkeerterrein langs de Plattedijk (ijsbaan) te Lemmer

22/07/2020Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: verleende vergunning vergroten van de ligboxenstal (OV 20200142/)

22/07/2020Bokkewiel te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een loods (OV 20200406)

22/07/2020Prinsessekade 7 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20200060/4933751)

22/07/2020Heide 14 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning wijzigen van bestemming bedrijf in wonen (OV 20200398)

22/07/2020Bouwen 26 en 28 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden/verbouwen van de woonlocatie (OV 20200126/)

22/07/2020Otterweg 16 te Bantega: aanvraag vergunning wijzigen plaats nieuw te bouwen woonhuis (OV 20200405)

22/07/2020Plattedijk 63 te Lemmer: aanvraag vergunning toestaan van stalling in de bestaande gebouwen. (OV 20200410)

22/07/2020De Buffer 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een kapconstructie op het betsaande bijgebouw (OV 20200412)

22/07/2020Plattedijk Lemmer: verleende evenementenvergunning kermis (EV 20200028)

22/07/2020Steenloper 37 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een opbouw op de woning (OV 20200401)

22/07/2020Minne Jeltesstrjitte 26 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe schutting en het bouwen van een veranda met houthok (OV 20200408)

22/07/2020Herenweg 59 te Oosterzee: aanvraag vergunning uitbreiden van het cafe met cafetaria en veranderen gevel (OV 20200403)

22/07/2020De Rijlst 2 0001 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning met schuur (OV 20200358)

22/07/2020De Wetterkamp 68 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200411)

22/07/2020Simenstelle (kadastrale percelen JHN00-E-2966 en JHN00-E-3703): aanvraag vergunning vervangen van 2 duikers en het aanleggen van een nieuwe (OV 202004

22/07/2020Liemerige Wei 6 te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren van vijftien camperplaatsen naast de boerderij (OV 20200407)

22/07/2020Richard Jungweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning vervangen van het dak en de dakkapelen wijzigen in dakramen (OV 20200413)

22/07/2020Lyts Luchtenveld 24 te Joure: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20200240)

22/07/2020De Trochreed 5 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bijbehorend gebouw van de woning (OV 20200344/)

22/07/2020Joure, Uilke Boonstralaan 2: verleende evenementenvergunning De Swipedei (paardenkoersen) op de Nutsbaan zonder publiek (EV 20200062)

22/07/2020Heemstrastraat 30 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de parkeergelegenheid bij de supermarkt (OV 20180313)

22/07/2020Heerenhoogweg 48 te Wijckel: aanvraag vergunning tijdelijk plaatsen van een woonunit met caravan (OV 20200404)

22/07/2020Zijl 1 te Joure: verleende vergunning bouwen van een tijdelijk terras (OV 20200375/)

22/07/2020Midstraat 69 te Joure: aanvraag vergunning het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie (OV 20200351)

22/07/2020Leeuwarderweg 1 te Joure: beschikking maatwerkvoorschriften (MW 20200002)

22/07/2020Otterweg 16 te Bantega: verleende vergunning wijzigen plaats nieuw te bouwen woonhuis (OV 20200405/)

22/07/2020Jousterweg 100 te Oudehaske: aanvraag vergunning vergroten van de woning (OV 20200097)

22/07/2020Vuurtorenweg 17 A te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een patio (OV 20200409)

21/07/2020Intrekken diverse noodverordeningen COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân

20/07/2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 15 juli 2020)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.