Bekendmakingen week 3 (2020)

18-01-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

15/01/2020Achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne: aanvraag vergunning realiseren van een zonneveld ter inzage (OV 20190236/4424967)

15/01/2020Sewei 3 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de entree (OV 20190482/4720029)

15/01/2020Morseweg 1 te Joure: aanvraag vergunning bouwen bedrijfspand (OV 20190394/4620467)

15/01/2020Ossekamp 11 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden bedrijfspand (OV 20200005/4867945)

15/01/2020De Luts te Balk: aanvraag vergunning vervangen van de kademuur (OV 20200010/4814567)

15/01/2020Master Bodestrjitte 7 te Nijemirdum: verleende vergunning oprichten vrijstaande woning (OV 20190399/4627039)

15/01/2020Houtvaartweg 77 te Boornzwaag: verleende vergunning plaatsen bijgebouw/schuur met overkapping (OV 20190523/4752505)

15/01/2020Nabij Tramwei 2 te Broek: verleende vergunning afwijken bestemmingsplan wnb pilot compostering (OV 20190524/4764729)

15/01/2020Nabij Aldewei 2 te Broek: verleende vergunning afwijken bestemmingsplan wnb pilot compostering (OV 20190525/4765439)

15/01/2020Buorren 68 te Terherne: verleende vergunning realiseren bed & breakfast (OV 20190527/4767091)

15/01/2020Polderboskdyk 13 b te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de loods (OV 20190558/4799585)

15/01/2020Celsiusweg 13 te Joure: verleende vergunning verlengen tijdelijke kantoorruimte (OV 20190560/4790351)

15/01/2020Fonteinwei 19 te Oudemirdum: aanvraag vergunning tijdelijk plaatsen van een stacaravan (OV 20200011/4878489)

15/01/2020Kadijk 7D te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen bedrijfspand met inpandige woning (OV 20200012/4878835)

15/01/2020Achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne: aanvraag vergunning realiseren zonneveld ter inzage (OV 20190236/4424967)

13/01/2020Agenda raadsvergadering

13/01/2020Agenda Petear

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.