Bekendmakingen week 3 (2019)

19-01-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

17/1/2019Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

17/1/2019Laatste en algemene oproep tot verwijdering van een vaartuig

17/1/2019Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage

16/1/2019Ontwerpwijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen

16/1/2019Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: aanvraag vergunning nieuwbouw zorgkamers ter inzage (OV 20180277/3723173)

16/1/2019Echten, Hoofdweg 18: aanvraag vergunning plaatsen schuur en damwand (OV 20190010/4120893)

16/1/2019Broek, ter hoogte van It Súd 7: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning baggerdepot (OV 20180518/4040319)

16/1/2019Lemmer, tussen de Sluisweg en het Fregat: aanvraag vergunning aanleggen fiets-voetpad (OV 20190011/4131733)

16/1/2019Oudehaske, Jousterweg 60: verleende vergunning dakkapel (OV 20180572/4095359)

16/1/2019Joure, Blaauwhoflaan 82: verleende vergunning overkapping (OV 20180570/1940151286)

16/1/2019Oudehaske, Badweg 8: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20180317/3777269)

16/1/2019Balk, Jelle Meineszleane 54 en 56: aanvraag vergunning verbouwen woning naar twee woningen (OV 20190012/4135511)

16/1/2019Rottum, Vogelzangweg 2: aanvraag vergunning oprichten woning en veranderen bijgebouwen (OV 20190014/4136823)

16/1/2019Joure, Handelswei 1 a: aanvraag vergunning opslaan GGO materiaal (OV 20190013/4135371)

16/1/2019Bakhuizen, De Burde 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, aanschaffen dieseltank (MB 20190001)

16/1/2019Joure, Handelswei 1, 1 a en 1 b: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, opslaan GGO materiaal (MB 20190002)

16/1/2019Balk, Bogermanstraat 3: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 19 januari 2019 (DO 20190001)

16/1/2019Joure, Sinnebuorren: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (SV 20180032)

16/1/2019Delfstrahuizen, Pier Christaanswei 21: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning (OV 20190006/4130575)

16/1/2019Oudemirdum, Jan Schotanuswei 102: aanvraag vergunning nieuwbouw zorgkamers ter inzage (OV 20180277/3723173)

16/1/2019Joure, Eeltsjebaes 26: aanvraag vergunning vervangen schuur (OV 20190004/4126997)

16/1/2019Balk, Dubbelstraat 1: aanvraag vergunning renoveren voormalig gemeentehuis (OV 20190005/4131635)

16/1/2019Intrekking Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen 2016 van 1 augustus 2016

16/1/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 10: aanvraag vergunning oprichten woning (OV 20190007/4131885)

16/1/2019Joure, It Súd: aanvraag vergunning aanleggen steigers en plaatsen damwanden (OV 20190008/4131173)

16/1/2019Ontwerpwijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen

15/1/2019Aanwijzing heffingsambtenaar

15/1/2019Reglement van orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren

14/1/2019Verkeersbesluit behorende bij bouwwerkzaamheden De Merk 5 in Joure

14/1/2019Verkeersbesluit behorende bij bouwwerkzaamheden De Merk 5 in Joure

14/1/2019Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen