Bekendmakingen week 29 (2020)

18-07-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

17/07/2020Vergunning van rechtswege: het tijdelijk uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland (OV 20190095/4245901),verzonden 17 juli 2020

17/07/2020Vergunning van rechtswege: het tijdelijk uitvoeren van seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland (OV 20190095/4245901),verzonden 17 juli 2020

17/07/2020Kennisgeving vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020.

16/07/2020Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11, inclusief welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota)

16/07/2020Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11, inclusief welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota)

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Ouwster-Nijega – Jetze Veldstraweg 87

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

15/07/2020Dubbelstraat 6 te Balk: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20200388)

15/07/2020Turfland 29 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de bijkeuken en het realiseren van een aanbouw (OV 20200379)

15/07/2020Buren 10 te Oosterzee: verleende vergunning renoveren van het dak rijksmonumentaal woonhuis (OV 20200289/)

15/07/2020Omkromte 10 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel van de woning (OV 20200302)

15/07/2020Stevenshoek 5 te Langweer: aanvraag vergunning Realiseren van een overkapping en oprit en plaatsen schuttingen en openslaande tuindeuren in bestaand k

15/07/2020Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitrbereiden van de kinderboerderij (OV 20200381)

15/07/2020Schorpioen 4 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een kap op de garage (OV 20200021/)

15/07/2020Raadhuisstraat 6 te Balk: aanvraag vergunning vervangen van de kozijnen in de aanbouw, isoleren van de zijwanden en plafond en het aanbrengen van vloe

15/07/2020Straatweg 26 te Follega: aanvraag vergunning vervangen van de houten damwand (OV 20200384)

15/07/2020Pontdyk 32 te Langweer: aanvraag vergunning verhogen van de kap van het woonhuis en plaatsen van dakkapel (OV 20200390)

15/07/2020Doniapark 72 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een berging (OV 20200345/)

15/07/2020Meer van Eysinga 25 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een recreatiewoning op kavel 25 op Meer van Eysinga (OV 20200377/)

15/07/2020Tsj�kemarwei 21 B te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200053)

15/07/2020Opheffing van het adres in Nederland van: C.J.G. Kersten

15/07/2020Jousterweg 47 te Oudehaske: verleende vergunning het bouwen van een buitenverblijf (OV 20190210/)

15/07/2020Nabij Sleatemar 79 (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/3950): aanvraag vergunning realiseren van 20 recreatiewoningen in het recreatiepark Lutsmond (OV 20

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer

15/07/2020De Merk 4 te Joure: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20200386)

15/07/2020Wielewei 5 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de damwand (OV 20200346/)

15/07/2020Bolwerk Zuidzijde 85 te Sloten: aanvraag vergunning uitbouwen van de kap aan de achterzijde van de woning (OV 20200391)

15/07/2020Schans 40 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (OV 20200385)

15/07/2020Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang naardagbestedingsruimte (OV 20200380)

15/07/2020Buorren 46 te Langweer: aanvraag vergunning wijzigen van de vergunning. Steenstrips word gewijzigd naar metselwerk (OV 20200396)

15/07/2020Haskeplein te Balk: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van friet en snacks (SV 20180031 / 1940216653)

15/07/2020Janesloot 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verplaatsen (en vergroten) van het bestaande gaseiland naar de locatie (OV 20200249/5134837)

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

15/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Ouwster-Nijega – Jetze Veldstraweg 87

15/07/2020Jetze Veldstraweg 78 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning verwijderen van het hok (OV 20200395)

15/07/2020Dubbelstraat 209 te Sloten: verleende vergunning uitbreiden van de woning middels een bijgebouw (OV 20200348/)

15/07/2020Eysinga-State 238 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van 3 dakkapellen op de recreatiewoning (OV 20200304/)

15/07/2020Leise Leane 1A te Rijs: verleende terrasverguning (TV20190021/1940169321)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.