Bekendmakingen week 28

13-07-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

12/07/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

12/07/2019Verkeersmaatregelen ringrijderij voor aangespannen paarden op 19 juli 2019 te Langweer

12/07/2019Verkeersmaatregelen Friese ballonfeesten van 17 juli tot en met 21 juli 2019 te Joure

12/07/2019Verkeersbesluit Sterkste man van Súdwest Fryslân

11/07/2019Lemmer, Bjirkestrjitte 25: geweigerde vergunning tuinoverkapping (OV 20190189/1940166665)

10/07/2019Ontwerpbestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11

10/07/2019Joure, Kofskip 12: aanvraag vergunning vervangen dakkapel (OV 20190315/4519899)

10/07/2019Ontwerpbestemmingsplan Balk –Dubbelstraat 11

10/07/2019Oudemirdum, De Brink: verleende evenementenvergunning Sterkste man van Súdwest Fryslân op 19 juli 2019 (EV 20190110)

10/07/2019Oudemirdum, De Brink 24: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190098/4255843)

10/07/2019Joure, Scheen 61: aanvraag vergunning realiseren carport/overkapping met tuinafscheiding (OV 20190317/4465909)

10/07/2019Joure, Midstraat 10: aanvraag vergunning tijdelijk verhuren tweede verdieping pand (aanpassen kantoorfunctie naar kamergewijze verhuur) (OV 20190313/4517475)

10/07/2019Joure, Woudfennen 11: verleende vergunning opslagcontainer (OV 20190283/4479887)

10/07/2019Bantega, Koepeinse 6: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwe woning (OV 20190225/4410913)

10/07/2019Joure, Uilke Boonstralaan 32: aanvraag vergunning brandveilig gebruiken tijdelijke huisvesting (OV 20190316/4520951)

10/07/2019Oudehaske, Menning 34: aanvraag vergunning verbouwen carport tot werkruimte en realiseren verdieping op aanbouw (OV 20190318/4521785)

10/07/2019Wijckel, Munnikeleane 7: verleende vergunning uitbreiding woning (OV 20190089/4232859)

10/07/2019Lemmer, Industrieweg en het strand: verleende evenementenvergunning SKS Skûtsjesilen (EV 20190103)

10/07/2019Oudehaske/Joure, ten zuiden van de A7 en N7: verleende geluidsontheffing aanleggen ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding (GO 20190007)

10/07/2019Kolderwolde, Ritlânswei 1: verleende vergunning bouw sleufsilo (OV 20190198/4363703)

10/07/2019Joure, Rinzemastraat 32: verleende geluidsontheffing verjaardagsfeest op 13 juli 2019 (GO 20190009)

10/07/2019Vegelinsoord, Middenweg 1: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190287/4487937)

10/07/2019Oudemirdum, De Brink 24: aanvraag vergunning plaatsen schutting (betreft legalisatie) (OV 20190311/4514251)

10/07/2019Terherne, Utbuorren 17: aanvraag vergunning plaatsen schuur (betreft legalisatie) (OV 20190320/4525887)

10/07/2019Bantega, Middenweg 68: verleende vergunning woonunit (OV 20190264/4449743)

10/07/2019Elahuizen, Buorren 65: verleende vergunning op grond van artikel 15 en 16 van de Leegstandwet (LW 20190003/1940173115)

10/07/2019Elahuizen, Mardyk 11 en een weiland aan de Fluessen tegenover Mardyk 6: verleende evenementenvergunning SKS Skûtsjesilen op 2 augustus 2019 (EV 20190107)

08/07/2019Opheffing van het adres in Nederland van: M.F. Dekker

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.