Bekendmakingen week 28 (2020)

11-07-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

09/07/2020Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Balk-Op ‘e Golfbaan

09/07/2020Bestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West (gewijzigd vastgesteld)

09/07/2020Bestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West (gewijzigd vastgesteld)

09/07/2020Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Balk-Op ‘e Golfbaan

08/07/2020Vegelinsweg 11 te Joure: U verleende vergunning blijvend ingericht houden van een deel van het terrein (OV 20200082)

08/07/2020Gemaalweg 2 en 4 te Lemmer: U verleende vergunning wijzigen van de functie van de voormalige dienstwoningen (OV 20200013)

08/07/2020Pastorielaan 23 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel (OV 20200378)

08/07/2020Doniapark 158 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een houten schuur (OV 20200369)

08/07/2020Bandsloot 36 A te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwbouw woning (OV 20200365)

08/07/2020Buorren 4 te Terkaple: aanvraag vergunning herstellen van de fundatie (OV 20200364)

08/07/2020Scharren 4 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200009)

08/07/2020Botter 46 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een dakkapel (OV 20200374)

08/07/2020Wiidsw�l 12 te Oudehaske: aanvraag vergunning vergroten van de bestaande schuur (OV 20200366)

08/07/2020Meerweg 23 te Balk: verleende vergunning Wijzigen van de functie van het gebouw (OV 20200336/)

08/07/2020Scharren 17 te Scharsterbrug: verleende vergunning uitbreiden van de woning aan de westzijde over 2 bouwlagen (OV 20200352/)

08/07/2020Beuckenswijkstraat 5 te Sondel: verleende vergunning het verbouwen van de woning en het wijzigen van het gebruik van de aangebouwde berging/schuur tot

08/07/2020Stripedyk 2 a te Idskenhuizen: verleende vergunning wijzigen van de dak- en gevelbekleding en het realiseren van een kantoor met verdieping in de best

08/07/2020Herenweg 78 te Oosterzee: verleende vergunning wijzigen van het gebruik van ‘Detailhandel’ naar de bestemming ‘Wonen’ en het wijzigen van de voorgevel

08/07/2020Gemaalweg 2 en 4 te Lemmer: U verleende vergunning wijzigen van de functie van de voormalige dienstwoningen (OV 20200013)

08/07/2020Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande bedrijfswoning (OV 20200130/5008815)

08/07/2020Omkromte 7 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20200363)

08/07/2020Prinsessekade 7 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20200060)

08/07/2020Meer van Eysinga 25 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een recreatiewoning op kavel 25 op Meer van Eysinga (OV 20200377)

08/07/2020Burg G H Mulierstraat 2 H te Sloten: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20200359)

08/07/2020Jousterweg 193 te Oudehaske: aanvraag vergunning realiseren van een een carpoort met fietsberging (OV 20200367)

08/07/2020Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning Verlengen tijdelijke zorgunit (OV 20200343/)

08/07/2020Midstraat 128 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de winkel in een wielercaf� (OV 20200255/)

08/07/2020Nabij Venenwei 1 te Kolderwolde (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/825): verleende vergunning dempen en verbreden van de watergang (OV 20200324/)

08/07/2020Boarnsweachsterdyk 3 te Langweer: aanvraag vergunning vervangen gevlucht en aanbrengen damwand (OV 20200376)

08/07/2020Vegelinsweg 11 te Joure: U verleende vergunning blijvend ingericht houden van een deel van het terrein (OV 20200082)

08/07/2020Zijl 1 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een tijdelijk terras (OV 20200375)

08/07/2020De Stelle 51 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200368)

08/07/2020Menno van Coehoornweg 19 te Wijckel: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200313/)

08/07/2020Schulpen 6 te Lemmer: verleende terrasvergunning wegens oprichting horecabedrijf (TV 20200002)

08/07/2020Hoitebuorren 2 te Oudemirdum: verleende vergunning oprichten van een woning (OV 20200330/)

08/07/2020Schulpen 6 te Lemmer: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200003)

07/07/2020Vastgesteld bestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond, gemeente De Fryske Marren.

07/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom-Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

07/07/2020Vastgesteld bestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond, gemeente De Fryske Marren.

07/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom-Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

07/07/2020Beleidsplan wegbeheer 2020-2024

07/07/2020Gezondheidsbeleid gemeente De Fryske Marren 2020-2024

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.