Bekendmakingen week 27

08-07-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

 • vrijdag 5 juli 2019
  Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren
 • vrijdag 5 juli 2019
  Subsidieregeling Culturele activiteiten
 • vrijdag 5 juli 2019 00:00
  Regeling tot intrekking van de Subsidieregelingen Kulturhûs Oudehaske, Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en advies, Monumentenstichting en Participatiebeleid
 • donderdag 4 juli 2019
  Integraal veiligheidsplan 2019-2022
 • donderdag 4 juli 2019
  Lemmer, Bjirkestrjitte 2: aanvraag vergunning plaatsen zwembad (OV 20190297/4498829)
 • woensdag 3 juli 2019
  Verkeersmaatregelen Swipedei (paardenkoersen) op 5 juli 2019 en JousterMerke koersen op 30 september 2019 op de Nutsbaan te Joure
 • woensdag 3 juli 2019
  Verkeersmaatregelen jaarmarkt en een oldtimershow op 6 juli 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur aan de Gaastweg, Heemstrastraat, Vegilinstraat, Wilhelminastraat en Omloopte SINT NICOLAASGA
 • woensdag 3 juli 2019
  Delfstrahuizen, Marwei 28: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190038/4155439)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Langestreek 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning appartementen en garageboxen (OV 20190147/4308429)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, op het strand: verleende vergunning container (OV 20190204/4385286)
 • woensdag 3 juli 2019
  Joure, E A Borgerstraat 23: verleende vergunning unit (OV 20190091/4219123)
 • woensdag 3 juli 2019
  Sint Nicolaasga, Molenkap 14 a: verleende gebruiksvergunning (OV 20180250/3688541)
 • woensdag 3 juli 2019
  Tjerkgaast, De Koai 1: aanvraag vergunning oprichten woning (vervanging boerderij) (OV 20190160/4323101)
 • woensdag 3 juli 2019
  Joure, Midstraat 52: aanvraag vergunning veranderen pand (OV 20190219/4402415)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Verlaet 1: aanvraag vergunning plaatsen tuinhuis (OV 20190257/4440885)
 • woensdag 3 juli 2019
  Balk, Markant 13: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel en verplaatsen bestaande dakkapel (OV 20190298/4499887)
 • woensdag 3 juli 2019
  Terkaple, Roordahiem 5 A: aanvraag vergunning bouwen schuurtje (OV 20190299/4500143)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Barkentijn 20: aanvraag vergunning bouwen veranda (OV 20190300/4501973)
 • woensdag 3 juli 2019
  Oudemirdum, De Bûterkamp 1: aanvraag vergunning verharden kavelpad door weiland, inclusief dammen (OV 20190301/4501029)
 • woensdag 3 juli 2019
  Idskenhuizen, Bramerstraat 26: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190303/4505127)
 • woensdag 3 juli 2019
  Elahuizen, Wâldwei 3: aanvraag vergunning herstellen en verbouwen voormalige koetshuis tot logement (OV 20190304/4505663)
 • woensdag 3 juli 2019
  Terherne, Pollehúskeeilân 1: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning (vervanging) (OV 20190305/4505453)
 • woensdag 3 juli 2019
  Balk, Wikelerdyk 14: aanvraag vergunning bouwen en brandwerend gebruiken units voor tijdelijke huisvesting t.b.v. onderwijs (OV 20190306/4484755)
 • woensdag 3 juli 2019
  Rotsterhaule, Kadijk 6: aanvraag vergunning oprichten woning (betreft vervanging bestaande bebouwing) (OV 20190308/4492731)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Plattedijk 55: aanvraag vergunning verlengen gebruiksduur tijdelijke bedienruimte (OV 20190309/4504133)
 • woensdag 3 juli 2019
  Joure, Uilke Boonstralaan 2: verleende evenementenvergunning De Swipedei (paardenkoersen) en Jouster Merke koersen met een loterij op de Nutsbaan (EV 20190092)
 • woensdag 3 juli 2019
  Sint Nicolaasga, Gaastweg, Heemstrastraat, Vegilinstraat, Wilhelminastraat en Omloop: verleende evenementenvergunning jaarmarkt en oldtimershow (EV 20190114)
 • woensdag 3 juli 2019
  Teroele, weiland aan Troelstraweg 15: verleende geluidsontheffing bruilofts/trouwfeest in tent op zaterdag 3 augustus 2019 (GO 20190008)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Emmakade 2: ontvangen melding incidentele festiviteit 6, 12 en 20 juli (IF 20190053)
 • woensdag 3 juli 2019
  Terherne, parkeerterrein Koailân: verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (SV 20190010)
 • woensdag 3 juli 2019
  Joure, hoek Appelwijk/Kolkstraat: verleende standplaatsvergunning verkoop patat frites, snacks en dergelijke (SV 20190011)
 • woensdag 3 juli 2019
  Joure, Röntgenweg 8: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten bedrijf (MB 20190115)
 • woensdag 3 juli 2019
  Follega, Straatweg 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, wijzigen bedrijfsbestemming en bedrijfsmatige activiteiten (MB 20190114)
 • woensdag 3 juli 2019
  Lemmer, Lemsterpad 50: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten bedrijf (MB 20190116)
 • maandag 1 juli 2019
  Agenda Petear
 • maandag 1 juli 2019
  Agenda raadsvergadering