Bekendmakingen week 27 (2020)

04-07-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

03/07/2020Verkeersmaatregelen markten op 22, 29 juli, 5 en 12 augustus 2020 en het houden van gezellige (muziek)avonden, spelletjes en activiteiten op 18, 25 juli en 1, 8 en 15 augustus 2020 de locatie De Brink Oudemirdum

03/07/2020Kennisgeving vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020.

02/07/2020Verkeersbesluit behorende bij de tijdelijke Coronamaatregelen tot 1 oktober 2020 voor de uitbreiding van diverse horecaterrassen Midstraat te Joure

01/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 en ontwerp besluit hogere grenswaarde Scharsterbrug – Westersypen

01/07/2020Rectificatie Geert Knolweg 52 a te Joure: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200010)

01/07/2020Houtdyk 1 A te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het realiseren van een milieuterrein (OV 20200231/5138577)

01/07/2020Jousterweg 47 te Oudehaske: aanvraag vergunning herbouwen van een loods en plaatsen overkapping (OV 20190210)

01/07/2020Bosruiter 73 te Lemmer: verleende vergunning wijzigen van de entree van de woning (OV 20200258/)

01/07/2020Krompad 3 te Echtenerbrug: verleende vergunning realiseren van tijdelijke camperplaatsen (OV 20200261/)

01/07/2020Graverij 5 te Akmarijp: verleende vergunning renoveren van de ligboxenstal (OV 20200208/)

01/07/2020Zuiderzeestraat 53 t/m 63B / Flevostraat 27, 29 en 31 / Parkstraat 100, 102 en 104: aanvraag vergunning oprichten van 20 woningen (OV 20190377/4594893)

01/07/2020Lemsterpark te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3142): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (OV 20200300)

01/07/2020Barte 10 te Joure: verleende vergunning aanbrengen van groenondersteuning t.b.v. een erfscheiding (OV 20200269/)

01/07/2020Vuurtorenweg 18A te Lemmer: verleende vergunning renoveren van het bedrijfspand (OV 20200272/)

01/07/2020De B�terkamp 1 te Oudemirdum: verleende vergunning uitbreiden van de terreinverharding (OV 20200139/)

01/07/2020Doumastate 3 te Langweer: aanvraag vergunning uitbreiden loods (OV 20200356)

01/07/2020Marderleane 35 te Rijs: verleende vergunning realiseren van een bijgebouw aan de Marderleane 35 Rijs (OV 20200246/)

01/07/2020Ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 en ontwerp besluit hogere grenswaarde Scharsterbrug – Westersypen

01/07/2020Trijegea 12 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning plaatsen van een schutting (legalisatie) (OV 20200357)

01/07/2020Finkeburen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200069)

01/07/2020De Wieken 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand met kantoorruimte (OV 20200220/)

01/07/2020Schoterweg 26 te Rotstergaast: verleende vergunning uitbreiden van nevenactiviteiten in afwijking van het bestemmingsplan (OV 20200212/)

01/07/2020Schulpen 6 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het realiseren van een terras (OV 20200164/5076117)

01/07/2020Scharren 17 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning aan de westzijde over 2 bouwlagen (OV 20200352)

01/07/2020Gaestdyk 61 te Tjerkgaast: verleende vergunning renoveren van het dak (OV 20200206/)

01/07/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 1 juli 2020

30/06/2020Verordening op de gemeentelijke rekenkamer De Fryske Marren

29/06/2020Voorlopige subsidieplafonds 2021 en begrotingssubsidies vastgesteld

29/06/2020Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020”

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.