Bekendmakingen week 26

22-06-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

27/6/2019Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 3 juli 2019

27/6/2019Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019

26/6/2019Subsidieplafonds 2020 vastgesteld

26/6/2019Vanaf 1 juli jaarlijkse subsidie 2020 aanvragen

25/6/2019Inspraak Herinrichting Lemmer Straatweg Zuid

25/6/2019Inspraak Herinrichting Lemmer Straatweg Zuid

25/6/2019Oudehaske, De Vervening 1 a: verleende vergunning plaatsen unit (OV 20190134/4292069)

25/6/2019Joure, Dr G A Wumkesstraat 2: verleende vergunning realisatie uitbouw (OV 20190241/4427775)

25/6/2019Broek, Bloksleat 5: verleende vergunning uitbreiding ligboxenstal (OV 20180493/3978925)

25/6/2019Nijehaske, Jousterweg 30: verleende vergunning uitbreiden woning (OV 20190233/1940170190)

25/6/2019Joure, Röntgenweg 8: verleende vergunning nieuwbouw bedrijfspand (OV 20180550/4078051)

25/6/2019Lemmer, Kadijk 3 A: aanvraag vergunning realisatie dam (OV 20190294/4493135)

25/6/2019Akmarijp, Fjildwei 9: aanvraag vergunning nieuwbouw woning (OV 20190296/4495693)

25/6/2019Broek, It Noard 10: aanvraag vergunning dakkapel (OV 20190293/4447919)

25/6/2019Balk, Raadhuisstraat 17: aanvraag vergunning gevelwijziging (OV 20190290/4490181)

25/6/2019Joure, Prof Titus Brandsmaweg 91: aanvraag vergunning uitbreiden woning (OV 20190291/4444461)

25/6/2019Balk, Tsjamkedykje 3: aanvraag vergunning mestbassin (OV 20190289/4488919)

25/6/2019Balk, Tjalke de Boerstrjitte 24: aanvraag vergunning verbouwen bedrijfshallen (OV 20190062/4159567)

25/6/2019Lemmer, Langestreek 69: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190286/4486545)

25/6/2019Vegelinsoord, Middenweg 1: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190287/4487937)

25/6/2019Tjerkgaast, Gaestdyk 70 a: aanvraag vergunning verbouwen woning (OV 20190285/4476963)

25/6/2019Balk, Markant 98: aanvraag vergunning dakkapellen (OV 20190292/4490917)

25/6/2019Lemmer, Roggemole 12: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190039/A7mw8qoyuxw)

25/6/2019Sint Nicolaasga, De Wieken 1: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, veranderen bedrijf (MB 20190113/A7o3zjy4kss)

25/6/2019Balk, Jachthavendyk 15 A: verleende ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank op 28 juni 2019 (DO 20190010/1940172412)

25/6/2019Delfstrahuizen, op het strand: verleende ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank op 6 juli 2019 (DO 20190006/1940165691)

23/6/2019Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

23/6/2019Agenda raadsvergadering