Bekendmakingen week 25 (2020)

20-06-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

19/06/2020Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente De Fryske Marren 2020

19/06/2020Agenda raadsvergadering

19/06/2020Agenda raadsvergadering

18/06/2020Generiek Rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân ter inzage

17/06/2020Beuckenswijkstraat 60 te Sondel: verleende vergunning uitbreiden van het kantoorgedeelte van het bedrijfsgebouw (OV 20190238/4424853)

17/06/2020Meerweg 1 a te Rohel: verleende vergunning wijzigen van de inrichting (OV 20170277/2980135)

17/06/2020‘t Zand 9 te Joure: aanvraag vergunning aanbrengen van een lichtstraat (OV 20200322)

17/06/2020Nabij Venenwei 1 te Kolderwolde (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/825): aanvraag vergunning dempen en verbreden van de watergang (OV 20200324)

17/06/2020Dubbelstraat 136 te Sloten: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20200233/)

17/06/2020Dubbelstraat 5 te Balk: verleende vergunning nieuwe Drank- en Horecawetvergunning in verband met het wijzigen van de ondernemingsvorm (OV 20200011/)

17/06/2020nabij Vegelinsweg 33 te Vegelinsoord: verleende vergunning dempen sloot ter plaatse van vervangen gemaal (OV 20200243/)

17/06/2020De Vinkebuorren 12 te Wijckel: verleende vergunning vergroten en veranderen van de woning (OV 20200096/)

17/06/2020Murnserdyk 46 A te Mirns: aanvraag vergunning renoveren en verbouwen van het paviljoen (OV 20200335)

17/06/2020De Keeringen 51 te Joure: verleende vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20200282/)

17/06/2020Straatweg 35 te Follega: verleende vergunning plaatsen van een schuur (OV 20190528/)

17/06/2020Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020.

17/06/2020Gerben Bootsmastraat 9 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (OV 20200267/)

17/06/2020Nabij Lange Hoek 6 te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/24): aanvraag vergunning dempen en verbreden van de watergang (OV 20200332)

17/06/2020Delbuursterweg 2 A te Sondel: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande garage (OV 20200325)

17/06/2020Kompas 19 te Joure: aanvraag vergunning verbreden van de uitrit (OV 20200333)

17/06/2020Joop Schweitzerstrjitte 2 en 4 te Elahuizen: verleende vergunning plaatsen dakkapel 2 onder 1 kapwoning (OV 20200259/)

17/06/2020Utbuorren 47 te Terherne: verleende vergunning vergroten van de boerderij (OV 20200102/)

17/06/2020Jousterweg 195 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een aanbouw met verdieping (OV 20190092/)

17/06/2020Heegermeerstraat 8 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200007/4869621)

17/06/2020Beuckenswijkstraat 60 te Sondel: verleende vergunning uitbreiden van het kantoorgedeelte van het bedrijfsgebouw (OV 20190238/4424853)

17/06/2020Meerweg 3 te Rohel: verleende vergunning oprichten van een vrijstaande woning (betreft vervanging) (OV 20200221/)

17/06/2020Markant 97 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een nieuwe dakkapel op het achterdakvlak en het verplaatsen van de bestaande dakkapel op het ach

17/06/2020Hoofdweg 64 te Echtenerbrug: verleende vergunning uitbreiden van de bovenverdieping (OV 20200285/)

17/06/2020Röntgenweg 1 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20200323)

17/06/2020Meerweg 1 a te Rohel: verleende vergunning wijzigen van de inrichting (OV 20170277/2980135)

17/06/2020Nabij Bloksleat 2a te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1073): verleende vergunning aanleggen van een voetgangersbrug (OV 20200248/)

17/06/2020Plattedijk 55 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van het bestaande gemaal (OV 20200279/)

17/06/2020Gemini 4 te Lemmer: verleende vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20200277/)

17/06/2020G.G. van der Walplein te Sloten: verleende vergunning herinrichten G.G. van der Walplein te Sloten (OV 20200214/)

17/06/2020nabij Sleatemar 45 te Balk: verleende vergunning vervangen van een gemaal, damwanden en werkzaamheden (OV 20200242/)

17/06/2020Dubbelstraat 5 te Balk: verleende vergunning terrasvergunning in verband met het wijzigen van de ondernemersvorm en het vergroten van het terras (OV 2

17/06/2020Meerweg 23 te Balk: aanvraag vergunning Wijzigen van de functie van het gebouw (OV 20200336)

17/06/2020Schans 46 te Lemmer: aanvraag vergunning veranderen van de berging/garage tot woning (OV 20200127)

16/06/2020Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

15/06/2020Agenda Petear

15/06/2020Agenda raadsvergadering

15/06/2020Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.