Bekendmakingen week 24

15-06-2019 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Deze nieuwsbrief is een attendering. Kijk voor de officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl. Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website http://www.overheid.nl.

13/6/2019Verkeersmaatregelen Amsterdamse dag met een midzomerconcert op 15 juni 2019

13/6/2019Verkeersmaatregelen feestweek van 20 juni tot en met 22 juni 2019 in en rondom een feesttent op het parkeerterrein van VV EBC

11/6/2019Lemmer, Zijlroede 2: verleende vergunning greenwall (OV 20190175/4348165)

11/6/2019Oudehaske, Siebe de Ruiterweg 1: aanvraag vergunning brandveilig gebruik ter inzage (OV 20190247/4432261)

11/6/2019Joure, Groenhof 3: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190195/4369823)

11/6/2019Lemmer, Van Enden 2: verleende vergunning vernieuwen walbeschoeiing (OV 20190085/4220363)

11/6/2019Joure, De Swan 18: aanvraag vergunning bouwen garage met zadeldak (OV 20190217/4400705)

11/6/2019Lemmer, Houtsaachmole 9: aanvraag vergunning plaatsen reclamebord naast gezondheidscentrum (OV 20190269/4457559)

11/6/2019Broek, nabij Tramwei 4: aanvraag vergunning plaatsen damwand aan de Noarder Alde Wei (OV 20190271/4438215)

11/6/2019Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit 15 juni 2019 (IF 20190047)

11/6/2019Sintjohannesga, Streek 19: aanvraag vergunning bouwen berging met carport (OV 20190273/4463323)

11/6/2019Joure, Handelswei 9 en Lemmer, Ossekamp 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen dieselolietank (MB 20190107)

11/6/2019Sint Nicolaasga, Slotweg 17: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, wijzigen bedrijfsvoering (MB 20190108)

11/6/2019Oosterzee, Zuivelweg: verleende evenementenvergunning Feestweek Oosterzee (EV 20190038)

11/6/2019Sloten, Bolwerk Zuidzijde 70: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning overkapping (OV 20190184/4354017)

11/6/2019Nijemirdum, De Hege Bouwen 10: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwbouw woning (OV 20190143/4301327)

11/6/2019Lemmer, kruisingen Melkweg/Grote Beer en Melkweg/Orion: verleende vergunning fiets-voetgangersbruggen (OV 20190224/4408555)

11/6/2019Joure, Molenweg 22: verleende vergunning verbouwen woning (OV 20190200/4381585)

11/6/2019Joure, Eeltsjebaes 81: verleende vergunning dakkapel (OV 20190218/4401485)

11/6/2019Langweer, Oasingaleane 11: verleende vergunning dakrenovatie (OV 20190188/4355103)

11/6/2019Bantega, Middenweg 68: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190185/4337153)

11/6/2019Oudehaske, Siebe de Ruiterweg 1: verleende vergunning verbouwen boerderij t.b.v. kinderdagopvang (OV 20190183/4355689)

10/6/2019Verkeersbesluit behorende bij evenement 1940170295 IFKS skûtsjesilen Sloten

10/6/2019Regeling tot intrekking van de Subsidieregeling Welzijnswerk

10/6/2019Agenda Petear

10/6/2019Intrekking Besluit Informatiebeheer van de gemeente De Friese Meren 2014

10/6/2019Agenda raadsvergadering