Bekendmakingen week 23 (2020)

06-06-2020 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

04/06/2020Ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

04/06/2020Ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

04/06/2020Ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

04/06/2020Ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

04/06/2020Brandemeer 2 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20200305)

04/06/2020Eysinga-State 238 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van 2 dakkapellen op de recreatiewoning (OV 20200304)

04/06/2020Bongel 42 te Terherne: aanvraag vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20200303)

04/06/2020Bramerstraat 53 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning herbouwen van een deel van de woning (OV 20200299)

04/06/2020Harichsterdyk 72 te Harich: aanvraag vergunning tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan om wonen toe te staan (OV 20200296)

04/06/2020Siemen de Jongstrjitte 12 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinhuis/berging (OV 20200301)

04/06/2020Strjitwei 16 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning verplaatsen van de melkput en de wachtruimte (OV 20200297)

04/06/2020Kerkpad 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning beoogde bouwplan planologisch mogelijk te maken (OV 20200295)

04/06/2020Midstraat 89 te Joure: verleende vergunning realiseren van twee appartementen boven de winkel (OV 20200141/)

04/06/2020Noorderreed 22 te Sondel: verleende vergunning oprichten van een schuur (OV 20200041/)

04/06/2020Van Claerbergenstrjitte 7 te Haskerhorne: verleende vergunning plaatsen van een kap op de garage (OV 20200152/)

04/06/2020Meerkoet 8 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de woning met een aanbouw, begane grond en verdieping (rechter zijgevel) (OV 20190272/)

04/06/2020Stripedyk 2 a te Idskenhuizen: aanvraag vergunning wijzigen van de dak- en gevelbekleding en het realiseren van een kantoor met verdieping in de bestaande opslag-/expeditiehal (OV 20200291/5193179)

04/06/2020Kampweg 2 a te Rotsterhaule: aanvraag vergunning wijzigen van het dak (legalisatie) (OV 20200284/5190567)

04/06/2020Herenweg 78 te Oosterzee: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20200106/5000021)

04/06/2020Transportwei 18 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning upgraden van het bedrijfspand (OV 20200061/4934259)

04/06/2020Meer van Eysinga 17 en 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van 2 recreatiewoningen (OV 20200287/5192545)

04/06/2020Hoofdweg 64 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning uitbreiden van de bovenverdieping (OV 20200285/5175663)

04/06/2020Wilhelminastraat 11 A te Balk: aanvraag vergunning realiseren van 4 woningen in de timmerfabriek (OV 20200286/5190357)

04/06/2020Sirius 17 te Lemmer: aanvraag vergunning verwijderen van een binnenmuur (OV 20200288/5192865)

04/06/2020Buren 10 te Oosterzee: aanvraag vergunning renoveren van het dak van een rijksmonumentaal woonhuis (OV 20200289/5193335)

04/06/2020Schokker 4 A te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke unit t.b.v. het onderwijs. (OV 20200298)

04/06/2020Nabij Tjongerpad 32 te Delfstrahuizen (langs rivier de Tjonger): verleende vergunning plaatsen van een informatiepaneel (OV 20200256/)

04/06/2020Wjukslach 14 te Rottum: verleende vergunning vervangen van de garagedeur door een pui en het aanbrengen van reclameuiting (OV 20200232/)

04/06/2020Meer van Eysinga 25, 27 en 29 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van drie recreatiewoningen (OV 20200238/)

04/06/2020Schoklandstraat 30 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen vleermuizenkast ten behoeve van mitigerende maatregelen vleermuizenkolonie (OV 20200216/)

04/06/2020Buorren 18 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een berging met overkapping (OV 20200176/)

04/06/2020Harichsterdyk 72 te Harich: verleende vergunning tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan om wonen toe te staan (OV 20200296/)

03/06/2020Agenda raadsvergadering

02/06/2020Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020.

02/06/2020Agenda Petear